Nieuws

5 januari 2024

Herinrichtingsplannen op- en afrittencomplex 33 Maasmechelen aan E314 voor trambus klaar

Het hoogwaardig openbaar vervoerproject in Limburg om een trambusverbinding aan te leggen tussen Hasselt en Maasmechelen zit op koers. De Werkvennootschap vraagt nu de omgevingsvergunning aan voor de herinrichting van het op- en afrittencomplex aan de E314 in Maasmechelen. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters reageert tevreden: ‘’Ik wil deze hoogwaardige openbaarvervoerverbinding snel realiseren. De elektrische trambussen zijn besteld en worden volgend jaar geleverd, en ondertussen zijn de eerste werken voor vrije busbanen bezig in Genk, Diepenbeek en Hasselt. Ook het op- en afrittencomplex 33 ‘Maasmechelen’ van de E314 zal worden aangepast zodat de trambus vlot van en naar de eindhalte in Maasmechelen kan. Daarvoor heeft De Werkvennootschap de aannemer nu aangesteld. Die kan volgend jaar van start gaan met de werken.’’

Het tracé van de verbinding voor de trambus tussen Hasselt en Maasmechelen is in totaal 39 km lang en telt 14 haltes. De trambus rijdt vanuit Genk via de snelweg E314 en neemt de afrit Maasmechelen. 

“Het op- en afrittencomplex van de E314 wordt aangepast om een vlotte doorstroming te garanderen. Er komen aparte op- en afritten voor openbaar vervoer met een doorsteek onder de snelweg naar de Rijksweg. Zo hoeven bussen en trambussen niet langs de op- en afritten voor autoverkeer. Nieuwe rotondes aan de op- en afritten worden zo ingericht dat ze meer verkeer kunnen afwikkelen”, aldus minister Peeters.

‘Spiraalrotonde’

De twee rotondes aan de op- en afritten worden zo heringericht dat ze meer verkeer kunnen afwikkelen. De rotonde aan de noordkant wordt een turborotonde met volledige voorsortering. Daar zal je dus moeten voorsorteren en dan brengt de juiste rijstrook je tot de richting die je uit moet. De zuidelijke rotonde wordt een spiraalrotonde. Twee van de takken van deze spiraalrotonde komen toe met drie rijvakken, de andere met twee.

De verkeerstellingen leren dat het verkeersvolume hier ideaal is samengesteld voor dit soort rotonde. Zo kan de hele rotonde, maar vooral de Ontsluitingsweg meer verkeer verwerken op een vlotte manier. Een spiraalrotonde, vrij uniek in Vlaanderen, wordt gebruikt als de zijstromen (in dit geval de snelwegafrit en richting Ontsluitingsweg) ook zwaar belast zijn.

Groene entree met halte

Ook de omgeving van het tracé langs het nieuwe op- en afrittencomplex wordt heraangelegd. Het wordt een aantrekkelijke groene entree bij het binnenrijden van Maasmechelen. De halte Park & Ride is vlot toegankelijk voor alle soorten reizigers. Je kan er aangenaam wachten op de trambus met beschutting tegen regen en wind. 

“De halte Park & Ride takt aan op het fietspadennetwerk en op fietsstraten. De ideale plek om over te stappen op je fiets. Er komt een overdekte fietsenstalling voor 100 fietsen, parkeerplaatsen voor buitenmaatse fietsen en de mogelijkheid om de batterijen van je elektrische fiets gratis op te laden. Er zijn ook voorzieningen om je fiets te herstellen”, zegt minister Peeters.

Geen knip Heirstraat

De plannen voor de hoogwaardige openbaarvervoerverbinding werden voorgesteld aan de inwoners van Maasmechelen tijdens het inspraakmoment van 27 maart 2023 in het Cultuurcentrum in Maasmechelen. Op basis van reacties werden de plannen aangepast en wordt de Heirstraat niet geknipt voor het autoverkeer. Er komen wel verkeerslichten om de trambus voorrang te geven wanneer hij passeert. De Heirstraat is en blijft ook een belangrijke fietsverbinding, ze ligt op een bovenlokale fietsroute, daarom worden ook de fietsvoorzieningen er verbeterd.

Herinrichting Rijksweg

Voor de herinrichting van de Rijksweg N78 loopt momenteel het studietraject voor verder. De Werkvennootschap is vertrokken vanuit de mobiliteitsvisie van de gemeente Maasmechelen. De doelstelling hier is een duurzame oplossing vinden voor de wegverbinding met meer verkeersveiligheid, veilige fietsverbindingen en een vlotte doorstroming voor het openbaar vervoer. De Werkvennootschap zet tijdens dit studietraject verder in op haar participatieve aanpak en dialoog met alle belanghebbenden. De Werkvennootschap heeft in het najaar ook nog nieuwe verkeerstellingen uitgevoerd, deze worden momenteel nog verwerkt.

Volgende stappen

De omgevingsvergunning voor het op- en afrittencomplex is aangevraagd. Deze dient volledig en ontvankelijk verklaard te worden binnen de 30 dagen waarna het openbaar onderzoek kan starten. Het openbaar onderzoek loopt gedurende 30 dagen en iedereen kan de plannen tijdens die periode inkijken en opmerkingen geven. Ondertussen werd een aannemer aangesteld, die zodra de omgevingsvergunning bekomen is, kan starten met de werken. Over de start van de werken zal nog afzonderlijk ten gepaste tijde gecommuniceerd worden.

Meer info: https://hovhasseltmaasmechelen.be/

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief