Nieuws

20 april 2020

Herstel stranden na storm Ciara

Voor er sprake was van de coronamaatregelen, raasden een aantal voorjaarsstormen over ons land. De gevolgen van storm Ciara en haar opvolgers waren ook aan onze kust duidelijk zichtbaar. Er verdween zand van onze stranden en er vormden zich kliffen. Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) liet nauwkeurige metingen uitvoeren. Daaruit blijkt dat 2,8 miljoen m³ zand verplaatst is, en dat minder dan 10% van dit zandvolume verplaatst is onder de laagwaterlijn.

Eind februari liet MDK een nauwkeurige meting via laser op afstand of LiDAR-meting (Laser Imaging Detection and Ranging) uitvoeren van de volledige kust. Vanuit een vliegtuig werd alles boven het laagwaterpeil tot aan de zeedijk of de zeewerende duinen opgemeten. Op basis van die gegevens maakte men een berekening van het verplaatste en geërodeerde of verdwenen zand. Zo kunnen we ook evalueren of op alle plaatsen aan onze kust het gewenste veiligheidsniveau tegen stormvloeden vanuit zee nog gegarandeerd is.

De algemene conclusie is dat er zo’n 2,8 miljoen m³ zand (dat is genoeg om ongeveer 1.120 olympische zwembaden te vullen) verplaatst is door de voorjaarsstormen. Een deel van dit volume is te wijten aan de klifvorming door het inwerken van de golven op het hoge strand, maar ook de rest van het strand kreeg een nieuwe vorm door herschikking van banken en kellen (Een kelle is een achtergebleven meertje zeewater op het strand als het eb wordt.) onder invloed van de golven en stromingen. Het goede nieuws is dat de metingen aantonen dat het grootste deel van het verplaatste zand boven de laagwaterlijn is gebleven. Minder dan 10% van het verplaatste zand verdween uit deze zone, voornamelijk naar de vooroever onder de laagwaterlijn of is meegenomen door de wind.

"De Vlaamse strategie en aanpak van onze kustbescherming bewijst zijn nut. Op de meeste plaatsen biedt het huidige strand nog steeds ruim voldoende bescherming tegen komende stormen. Door de natuurlijke processen van golven, getij en wind zal het zandverlies door de stormen opnieuw gecompenseerd worden", zegt bevoegd minister Lydia Peeters. "Op sommige plaatsen zijn de veiligheidsbuffers wel geslonken en zullen we herstelmaatregelen nemen om de stranden terug in orde te krijgen."

Voor de nodige herstelmaatregelen maakt minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters een budget van 5,5 miljoen euro vrij.

Herstelmaatregelen

Aan de westkust stellen we vast dat de zandbanken en kellen opgeschoven zijn. We rekenen hier op de natuurlijke processen van golven, getij en wind om een stuk van het zandverlies te compenseren.

In De Panne stond, los van de voorjaarsstormen, al een onderhoudssuppletie gepland. Deze start met vertraging door de coronamaatregelen, op 22 april.

De oostkust, de zone tussen Oostende en Blankenberge, kreeg het zwaarst te lijden onder de erosie.

In Bredene is de duinvoet sterk aangetast. Hier is er op korte termijn geen veiligheidsprobleem. Doordat er bijna geen droog strand meer is voor badgasten, zal recreatie opschuiven naar de duinen, wat mogelijks extra schade aan de duinen met zich meebrengt. Om dit te vermijden en om de zeewerende functie van de duinen op langere termijn in stand te houden, zal MDK nog voor de zomer de duinvoet versterken met ongeveer 313.000m³ extra zand.

Ook in Wenduine is veel zand uit het droog strand verplaatst. Hier was sowieso een zandsuppletie van 190.000m³ voorzien. Dat is echter onvoldoende om de vastgestelde erosie door de voorjaarsstormen te compenseren. Om een veilig strand te hebben, dat bovendien deze zomer gebruikt kan worden als badstrand, zal bovenop de geplande suppletie 60.000m³ extra zand aangevoerd worden.

Op het strand van Blankenberge, ten oosten van de havengeul tot aan de pier, tekenden zich kliffen af tot 1 meter. Het uitgebaggerde zand uit de havengeul wordt hier gebruikt om deze zone efficiënt terug in vorm te brengen. Om de terugkerende erosie in Wenduine en aanzanding in de haven van Blankenberge structureel op te lossen, werden maatregelen bestudeerd en uitgewerkt. De eerste maatregel, de bouw van 4 nieuwe strandhoofden of golfbrekers in Wenduine, wordt dit jaar aanbesteed. De hogere en langere strandhoofden zullen het zand beter vasthouden en vermijden dat het verder stroomt richting Blankenberge.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief