Nieuws

16 november 2023

Internationale samenwerking om waterpeilen te beheersen

In het verleden werd er al samengewerkt met Nederland en Frankrijk om extra water af te voeren waar nodig. Sinds een week maakt De Vlaamse Waterweg nv gebruik van deze samenwerking met Nederland om het extra water van de Vlaamse rivieren in een versneld tempo af te voeren. Hierdoor kan extra water afgevoerd worden naar de Westerschelde in Terneuzen. Het gaat om debieten tot 200 m³ water/seconde. Binnen het IJzerbekken is er een samenwerking met Frankrijk om het Kanaal Veurne-Duinkerke te ontwateren via Duinkerke.

"De watersnood in West- en Oost-Vlaanderen is groot en op het terrein worden door alle betrokken instanties immense inspanningen geleverd om erger te voorkomen. Het internationaal samenwerken heeft de voorbije dagen sterk bijgedragen in het beheersen van de watersnood en mag niet worden onderschat", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. "Door de samenwerking kunnen we een aanzienlijke hoeveelheid water dat vanuit Noord-Frankrijk via de Leie en de Boven-Schelde wordt aangevoerd, afleiden naar Terneuzen. Dat geeft ons extra buffercapaciteit. We kunnen daarvoor rekenen op de volle medewerking van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit en North Sea Port."

De Leie en de Boven-Schelde wateren in normale omstandigheden vanaf Gent af via de Boven-Zeeschelde en de Zeeschelde naar Antwerpen. Doorgaans gaat het om 50 m³ water / seconde. De intense en aanhoudende regenval maakt evenwel dat de debieten dermate hoog zijn dat extra mogelijkheden worden aangesproken om de waterafvoer te verhogen. Daarom zal vanaf donderdagavond het sluizencomplex van Terneuzen worden gestremd om het enkel in te zetten voor waterafvoer. Op die wijze kan via het Kanaal Gent-Terneuzen aanzienlijk meer water worden afgevoerd dan in normale omstandigheden.

Aan Franse zijde wordt er van bij aanvang al samengewerkt binnen het project Mageteaux om het Kanaal Veurne-Duinkerke via Duinkerke af te wateren, in plaats van via het Lo-kanaal in Veurne. Het Lo-kanaal kan daardoor maximaal worden benut voor het afwateren van de IJzer vanaf Lo-Fintele. 

"Ook deze internationale samenwerking draagt bij tot de beheersing van deze watersnood. De Vlaamse Waterweg draagt hierbij zorg voor de operationele afspraken met de Nederlandse en Franse partners", besluit Vlaams minister Lydia Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief