Nieuws

23 mei 2022

Inzetten op hoogwaardig openbaar vervoer tussen Hasselt - Maastricht

Vlaams minister Lydia Peeters: “In eerste instantie een elektrische trambus met een maximaal vrije bedding”

De Vlaamse regering gaat akkoord met de keuze voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) via een elektrische trambus voor Spartacus Lijn 1 Hasselt – Maastricht. Dat maakt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters vandaag bekend. “Meer dan 20 jaar werd over dit dossier gesproken zonder vooruitgang”, aldus minister Peeters. “Met dit Vlaams akkoord zetten we vandaag een grote stap richting de concrete realisatie. Limburg heeft nu nood aan kwalitatief hoogwaardig openbaar vervoer en dus gaan we in eerste instantie voor een elektrische trambus met een maximaal vrije bedding. Hiermee kunnen we ook terug van station naar station rijden wat zorgt voor extra vervoerspotentieel. De Limburger wacht al te lang op de effectieve realisatie van deze verbinding op het terrein.”

Vandaag neemt men in Limburg, meer dan in andere provincies, de auto voor veel verplaatsingen. Zeker van en naar onze onderwijscampussen in Hasselt en Diepenbeek pendelen iedere dag duizenden mensen. Limburg heeft nu nood aan kwalitatief, hoogwaardig openbaar vervoer. “En dat openbaar vervoer brengen we met de elektrische trambussen op een maximale vrije bedding tussen Hasselt en Maastricht. Ook kijken we hier naar een meer flexibel vervoerssysteem, waardoor we tijdens de spitsmomenten kunnen voorzien in extra capaciteit op het tracé en eventueel tijdens dalmomenten andere vervoernoden invullen”, duidt minister Peeters. “Daarnaast kunnen we ook terug van het station van Hasselt naar Maastricht station rijden, dit zorgt voor extra vervoerspotentieel.”

Vergelijkende studie

Voorafgaand aan deze beslissing werd er een vergelijkende studie opgezet tussen een sneltram en een trambus. Hieruit blijkt dat voor beide vervoersmodi pro’s en contra’s zijn. De positieve elementen voor een elektrische trambus, zijn voornamelijk het feit dat met we met meer flexibiliteit tot de uitrol van deze verbinding komen, maar ook een hoger vervoerspotentieel, een kortere reistijd over het gehele tracé, een lagere aankoopkost per voertuig en een lagere investeringskost voor de noodzakelijke infrastructuur.

Het doel van de HOV-lijn blijft een snelle regionale verbinding tussen de belangrijkste attractiepolen op het tracé, zoals het station van Hasselt, de universitaire campus in Diepenbeek, Bilzen, Lanaken en Maastricht Station.

Bovendien spelen nog andere elementen mee in het beslissingsproces: er dienen nog veel onteigeningen te gebeuren, er is het bestaande tracé dat loopt door VEN- en SBZ-gebieden, wat maakt dat er een passende beoordeling dient worden uitgevoerd. Ook is er nog geen project-MER en werd er op dit moment nog geen omgevingsvergunning verkregen, wat maakt dat dit het moment is om te schakelen. Door te kiezen voor een trambus kunnen we gestaag vooruitgang boeken, bij een tram dienen we te wachten tot alle sporen liggen op het volledige tracé.

Vlaams minister Lydia Peeters: “Kiezen voor een tram zou Limburg terugbrengen in de tijd. Onze provincie is in volle ontwikkeling. Daarbij wordt volop ingezet op zowel innovatie als duurzaamheid. Ook binnen SALK kent duurzame innovatieve mobiliteit een centrale rol. Daarom zetten we nu voluit onze schouders onder dit toekomstgericht project via een elektrische trambus op een maximale vrije bedding. Ik wil Limburg op de kaart zetten als een future proof regio. Zo zetten we in op een vrije bedding, wat de mogelijkheid creëert om op lange termijn in te zetten op innovatieve oplossingen zoals het ART (Autonomous Rail rapid Transit) systeem, een systeem dat de kwaliteit en uitstraling van een tram combineert met de flexibiliteit van een trambus en autonoom rijdt op een virtueel spoor.”

Grensoverschrijdend openbaar vervoer

De Vlaamse regering blijft ook voorstander van grensoverschrijdend openbaar vervoer en wil dit samen met de verschillende Nederlandse partners ook toekomstgericht verder blijven bekijken. Denk hierbij naast Maastricht ook aan de regio Sittard-Geleen en Valkenswaard-Eindhoven. Deze 3 regio’s kennen immers veel grensarbeiders en studenten die dagelijks de grens oversteken, nog te vaak met de auto. De kansen die hier liggen via hoogwaardig openbaar vervoer moeten we ook onderzoeken. Het openbaar vervoer mag niet stoppen aan de grens. Dit met het oog op meer duurzame verplaatsingen om de noodzakelijke modal shift te realiseren.

Ook Hasselts burgemeester en Vlaams parlementslid Steven Vandeput is tevreden met de keuze van minister Peeters: “Een trambus is een hoogwaardige vervoersoplossing die snel en met beperkte impact op de omgeving gerealiseerd kan worden. Op deze manier bieden we Limburg eindelijk een oplossing voor wat betreft het openbaar vervoer, vervangen we in Hasselt tientallen gewone bussen door één trambus én zijn we in staat om in de toekomst op een flexibele manier ons openbaar vervoer daar te brengen waar het reizigerspotentieel het hoogste is. Ik roep daarom alle Limburgers op om deze beslissing te ondersteunen zodat we zo snel mogelijk aan het rijden zijn.”
Rik Kriekels, burgemeester Diepenbeek: “Fijn te horen dat er nu echt een oplossing is voor een dossier dat een heel lange weg heeft afgelegd. We kunnen nu echt werk gaan maken van een beter openbaar vervoer in Limburg. Zo snel mogelijk van punt A naar B met een hoge frequentie en veel reizigerscomfort, daar gaan we voor. De genomen beslissing maakt dit mogelijk en dat stemt mij zeer tevreden.”
Bruno Steegen, burgemeester Bilzen: “Met de daadkracht van Lydia Peeters is er eindelijk schot in de zaak gekomen en dat is een goede zaak voor Limburg.”
Marino Keulen, burgemeester Lanaken en Vlaams Parlementslid: “Politieke geloofwaardigheid is gekoppeld aan daadkracht. In dossiers waar al zolang en zo vaak over van gedachten is gewisseld moeten op zeker moment knopen worden doorgehakt en vooruitgang worden gemaakt. De trambus op Spartacus lijn 1 is hoogwaardig openbaar vervoer wat de interlimburgse mobiliteit en duurzaamheid vooruit helpt. Een goede zaak dus!”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief