Nieuws

7 maart 2021

Langste boogbrug over het Albertkanaal wordt geplaatst in Beringen

Belangrijke mijlpaal voor de nieuwe brug over het Albertkanaal in Beringen: dit weekend werd de nieuwe stalen boogbrug van het montageterrein langs het Albertkanaal naar haar definitieve locatie gevaren en daar vakkundig op haar plaats gelegd. De bouw van deze brug kadert in het project om de doorvaarhoogte van alle bruggen over het Albertkanaal te verhogen tot 9,10 meter om zo het vervoer over water te stimuleren. De brug in Beringen wordt de langste boogbrug over het Albertkanaal.

De afgelopen maanden werd heel wat voorbereidend werk gedaan: de boogbrug werd in het werkhuis klaargemaakt en in stukken naar een montageterrein langs het Albertkanaal vervoerd. Op het montageterrein werden de verschillende delen aan elkaar gemonteerd. Dit weekend is de gemonteerde stalen boogbrug van het montageterrein naar haar definitieve locatie stroomopwaarts van de bestaande brug gevaren en daar vakkundig op haar plaats gelegd.

De nieuwe boogbrug is 175 meter lang, 30 meter hoog en weegt ongeveer 2700 ton. De afmetingen van het brugdek en het enorme gewicht maken het plaatsen een echt huzarenstuk. De werken worden uitgevoerd door de VIA T Albert voor een totaal bedrag van 25 miljoen euro.

Verdere werken op en rond de nieuwe brug

De komende maanden wordt de brug verder afgewerkt. De brug krijgt twee rijstroken en een vrijliggend afgeschermd dubbelrichtingsfietspad van drie meter breed. Naast de brug zelf wordt ook de hele verkeersafwikkeling rond de brug opnieuw vorm gegeven. Hierbij is er aandacht voor de doorstroming van het verkeer, maar ook voor de fietser. Zo wordt het kruispunt van de brug met de Kasteletsingel heraangelegd t.h.v. de nieuwe bruglocatie. Er komt een uitgekiende verkeerslichtenregeling waarbij evenwel een aantal bewegingen conflictvrij buiten de lichtenregeling kunnen gebeuren, zodat de capaciteit van de verkeerslichten optimaal kan verlopen. 

Verder wordt er een ovonde voorzien ter hoogte van het kruispunt met de N717. Hier komt ook een nieuwe fietstunnel onder de N717 om de fietser veilig en vlot langs dit kruispunt te leiden. Voor de fietser wordt een verkeersveilig netwerk uitgebouwd langs de jaagpaden als alternatief voor de drukke Kasteletsingel (en Paalsesteenweg), dit met bijhorende tunnels en brugonderdoorgangen.

Als alles volgens planning verloopt zal de nieuwe brug in september 2021 worden geopend voor het verkeer. Aansluitend wordt de oude brug afgebroken. Het einde van de werken is voorzien voor juli 2022.

Mijlpaal rijker

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters benadrukt het belang van de verhogingswerken aan de bruggen over het Albertkanaal:

“In de huidige mobiliteitscontext biedt het transport over water een waardevol en aantrekkelijk alternatief voor het transport over de weg. Vlaanderen telt ruim 1000 kilometer bevaarbare waterweg en heel wat bedrijven liggen in de directe omgeving van onze waterwegen. De binnenvaart moet dan ook een hoofdrol spelen in het vrijwaren van onze mobiliteit. Over het Albertkanaal worden jaarlijks bijna 40 miljoen ton goederen vervoerd. Omgerekend is dat twee miljoen vrachtwagens per jaar of elke dag 8000 vrachtwagens minder op onze wegen. In 2021 zullen de laatste brugprojecten worden aanbesteed en gegund, voor deze versnelling voorzien we 96 mio euro uit de relance ‘Vlaamse Veerkracht’. In 2023 zal het varen met vier lagen containers een feit zijn: een gunstig perspectief voor ondernemers en bevrachters.”
“Ondertussen zijn 43 van de 62 bruggen verhoogd en 15 andere bruggen in uitvoering, waaronder deze nieuwe brug hier in Beringen. Wij brengen vaart in de verdere uitbouw van transport over water. Bedrijven moeten alle kansen krijgen om hun logistieke keten te optimaliseren. Die kansen liggen vanaf 2023 voor het grijpen, wanneer de eerste containerschepen met vier lagen containers over het Albertkanaal kunnen varen,” besluit Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief