Nieuws

9 maart 2020

Lokale besturen kunnen in de toekomst lichte snelheidsovertredingen aanpakken met GAS-boetes

Steden en gemeenten zullen in de toekomst zelf lichte snelheidsovertredingen kunnen beboeten op plaatsen waar de snelheid is beperkt tot 30 of 50 km/u. Ze kunnen daarvoor een GAS-boete of Gemeentelijke Administratieve Sanctie uitschrijven. De Vlaamse regering heeft nu op voorstel van minister Lydia Peeters een ontwerp van decreet goedgekeurd. Samen met minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers en Vilvoords schepen Jo De Ro heeft minister Peeters de maatregel vanmorgen toegelicht aan een gevaarlijk kruispunt, vlakbij de GO!-basisschool Kaleido in Vilvoorde.

Lokale besturen stellen vandaag vast dat er amper handhaving is op wegen waar er een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur of 50 kilometer per uur geldt.De Vlaamse regering creëert nu een kader waarin lokale besturen zelf GAS-boetes kunnen uitschrijven, onder zeer duidelijke voorwaarden.

“Het moet gaan om lichte snelheidsovertredingen van minder dan 20 kilometer per uur te snel op wegen waar wettelijk 30 kilometer of 50 kilometer per uur mag gereden worden. Bovendien moet dit vastgesteld worden door een automatische camera”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters.

Op deze manier krijgen lokale besturen de kans om zelf meer in te zetten op handhaving specifiek op die plaatsen waar weinig wordt gecontroleerd. “Ook voor de verkeersveiligheid in onze gemeenten, niet alleen in schoolomgevingen, maar ook in woonwijken, is dit een goede zaak”, zegt minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers: “Betere handhaving zal leiden tot een mentaliteits- en gedragswijziging van bestuurders in het verkeer en dat is nodig. De lokale besturen zijn de eerste partners van de Vlaamse regering om goed beleid te voeren. Met deze maatregel worden er opnieuw meer middelen en autonomie doorgeschoven naar het lokale niveau. Dit komt bovenop de extra financiering die tot nu toe voorzien was.”

Bart Somers en Lydia Peeters zien ook andere voordelen. “Omdat er te weinig controle is, moeten heel wat lokale besturen allerlei infrastructurele maatregelen nemen zoals verkeersdrempels, wegversmallingen en dergelijke meer in een poging het verkeersgedrag bij te sturen. Vaak zijn dit suboptimale oplossingen, die ook de doorstroming hypothekeren en onnodig veel geld kosten. Met meer trajectcontroles, flitscamera’s en snelheidscontroles kan een andere rijcultuur worden geïnstalleerd.”

“Deze maatregel is op nog een andere manier voordelig voor onze lokale besturen: ze zorgt voor substantieel extra middelen. Wie investeert wordt beloond. We hebben er doelbewust voor gekozen vrij te laten in het besteden van de middelen. Dit is immers de filosofie van de Vlaamse regering, die de gemeentebesturen ziet als eerste bestuur in Vlaanderen. Zij zijn het best geplaatst om te weten in wat ze de extra middelen best investeren. Maar wij moedigen de lokale besturen wel aan om een belangrijk deel van deze extra middelen te gebruiken om de Vlaamse en lokale klimaat- en verkeersveiligheidsdoelstellingen te realiseren. Deze twee gaan trouwens vaak hand in hand. Wie investeert in meer en veilige fietsverbindingen werkt tegelijk aan het klimaat. Maar met deze middelen kan men bijvoorbeeld ook extra investeringen in deelmobiliteit, het stimuleren van benoveren van woningen en het vergroenen van de gemeenten.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief