Nieuws

20 juli 2020

Lydia Peeters beantwoordde al meer dan 1.300 parlementaire vragen

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) heeft vandaag de laatste antwoorden op schriftelijke vragen verzonden voor het parlementaire reces begint. Via parlementaire vragen kunnen parlementsleden zich informeren over het beleid van de Vlaamse regering en haar ministers. De antwoorden bevatten informatie die de pers en ook onze burgers aanbelangt.

Sinds de eedaflegging op 2 oktober 2019 werden er 1065 schriftelijke vragen gesteld aan minister Lydia Peeters, waarvan 97% op tijd beantwoord werd, wat niet altijd evident is gelet op de het aantal, de complexiteit en de verregaande detaillering in de (deel)vragen. In de commissie Mobiliteit en Openbare werken werden er 209 vragen om uitleg gesteld en vonden er 10 uitgebreide gedachtewisselingen plaats. Ook in de plenaire vergaderingen kreeg de minister 48 actuele vragen.

Lydia Peeters: “Het aantal vragen in dit politieke jaar is een bewijs dat er veel beweegt in het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, het is dan ook een zeer uitgebreid domein. Denk maar aan de talrijke maar noodzakelijke investeringen in weg-, water- en fietsinfrastructuur, verkeersveiligheid, kust- en waterbeveiliging, klimaatinspanningen en logistiek. Maar ook gaat er aandacht naar het verhaal rond mobiliteit en de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn. Mijn kabinet en de administratie maken er altijd hun werk van om een kwalitatief antwoord af te leveren. Ik ben hen dan ook erg dankbaar voor de inspanning die zij leveren om de vragen tijdig te kunnen beantwoorden.”

Termijnen schriftelijke vragen

Beantwoord binnen de termijn

1035

Beantwoord buiten de termijn

30

Totaal

1065

Plenaire vergadering

Actualiteitsdebat

3

Actuele vraag

48

Commissie

Interpellatie

5

Vraag om uitleg

209

Gedachtewisselingen

10

Er waren in dit politieke jaar 42 plenaire vergaderingen, waarvan er in 33 vergaderingen actuele vragen gesteld konden worden en 29 commissies, waarvan er in 23 commissies vragen om uitleg gesteld konden worden.

De meest besproken thema’s (in %):

THEMA'S

Collectief vervoer (basisbereikbaarheid, De Lijn, taxi's ...)

25%

Duurzame mobiliteit (fiets, deelmobiliteit …)

7%

Openbare werken

52%

Varia (luchthavens, Europese dossiers, fiscaliteit, kilometerheffing voor vrachtwagens …)

2%

Verkeersveiligheid (rijopleiding, technische controle …)

6%

Watergebonden materies (binnenvaart, estuaire vaart, havens …)

8%

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief