Nieuws

4 december 2020

Lydia Peeters investeert dit jaar volop in Oost-Vlaanderen

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) maakt de investeringen binnen haar beleidsdomein voor 2020 bekend. Er wordt in 2020 maar liefst 2,2 miljard euro aan investeringen voorzien over alle entiteiten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken heen. Lydia Peeters: “Mijn beleidsdomein is bij uitstek een domein met heel wat investeringen en ze vormen een belangrijke motor van onze Vlaamse economie. Net daarom houden we dat hoog investeringsritme in 2020 aan, ondanks de coronacrisis. We investeren 2,2 miljard in 924 uiteenlopende projecten”.


INVESTERINGSPROJECTEN IN HET REGEERAKKOORD 

Het regeerakkoord stelt een hoog investeringsritme voorop met een aantal belangrijke investeringsprojecten. In 2020 wordt ook beduidend veel budget gereserveerd voor de Oost-Vlaamse projecten die opgenomen werden in het regeerakkoord.

Voor het viaduct op de E17 in Gentbrugge worden zowel de bovenzijde als de onderzijde van het 1,6 km lange viaduct grondig aangepakt. Bovenaan wordt het wegdek inclusief alle voegen, de waterdichting, de geluidschermen en de vangrails vernieuwd. Ook de onderzijde van het viaduct wordt grondig hersteld: eerst zal de aannemer alle betonherstellingen uitvoeren aan de pijlers en de onderzijde. Daarna krijgen beide een beschermende coating. Ook de snelwegparking Gentbrugge wordt heraangelegd. Tot slot wordt de brug over de Schelde ook grondig gerenoveerd, zowel bovenkant als onderkant. In 2020 is er een bedrag van meer dan 20 miljoen euro voorzien. Dit behelst de uitvoering van de werken fase 1 door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en een studie over de toekomstvisie op het viaduct van 75.000 euro door De Werkvennootschap. Fase 2 van de uitvoering is voorzien in 2021, waar er opnieuw een gelijkaardig bedrag van 20 miljoen euro wordt gereserveerd.

Met het project R4 (Ring van Gent) Oost-West worden de R4 West en Oost omgebouwd tot primaire wegen in Gent, Zelzate en Evergem. De weg én de fietsinfrastructuur tussen de N9 in Wondelgem en Zelzate (R4 West), en tussen het kruispunt aan Eurosilo en Zelzate (R4 Oost) worden aangepakt. In 2020 wordt een bedrag van 38 miljoen euro geïnvesteerd in project R4 West en Oost.

Met dit project wordt gestreefd naar een vlottere en veiligere R4, en dient het volgende doelstellingen:

 • Vlotter en veiliger auto- en fietsverkeer: het aantal knooppunten waar het verkeer de R4 op en af kan rijden, wordt verminderd. Dat maakt de verkeerssituatie niet alleen vlotter en veiliger voor auto’s, maar ook voor het fietsverkeer.
 • Verhoogde leefbaarheid in de kanaalzone: door op- en afritten te schrappen, weren we het zwaar verkeer uit de woonkernen en kunnen we het verkeer beter sturen.
 • Veilige verbinding tussen de woonkernen: bruggen, tunnels en onderdoorgangen over en onder de R4 garanderen een goede en veilige verbinding tussen de woonkernen.

In 2020 wordt budget voorzien voor drie belangrijke fietsbruggen. Ze komen aan het ovaal van Wippelgem, aan de Hoogstraat in Evergem en aan de Vijfhoekstraat in Mariakerke en zullen de veiligheid van de zachte weggebruiker enorm verbeteren.

De N60 verbindt Gent (E17) met Wallonië (E429 Doornik-Brussel & E42 Doornik-Bergen-Charleroi). Het is een belangrijke autoweg van en naar de Vlaamse Ardennen, waar veel verkeer gebruik van maakt. De nieuwe N60 zal de leefbaarheid in Ronse verbeteren en de bedrijven in de Vlaamse Ardennen beter bereikbaar maken. In 2020 wordt voor N60 (Rond Ronse) een bedrag van 3,8 miljoen euro uitgetrokken.

VERKEERSVEILIGHEID 

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters beschouwt verkeersveiligheid als een topprioriteit binnen haar beleid. Naast communiceren en sensibiliseren via diverse campagnes, is ook het investeren in infrastructuur essentieel om de verkeersveiligheid te verhogen. Hiervoor trekt de minister in Oost-Vlaanderen 20 miljoen euro uit en dit voor diverse grote en kleine ingrepen.

Specifiek zal er meer dan 15 miljoen euro geïnvesteerd worden in het verkeersveilig maken van twee gevaarlijke punten :

 • Herinrichting N17 Mechelsepoort in Dendermonde
 • Herinrichting N70/R4 Orchideestraat – Drieselstraat in Gent

Ook blijft handhaving een belangrijk speerpunt in het streven naar een zo hoog mogelijke verkeersveiligheid. Hiervoor is er voor heel Vlaanderen een investering van meer dan 14 miljoen euro voorzien voor de installatie van trajectcontroles, de opstart van het ombouwen van de huidige camera’s naar digitale camera’s en de bewaking in het kader van dynamisch verkeersmanagement.

Daarenboven wil de minister ook luisteren naar de specifieke vragen van lokale besturen m.b.t. handhaving van snelheidsregimes. Hiervoor wordt 1,4 miljoen euro voorzien.

Minister Lydia Peeters vindt het ook belangrijk om aan te stippen dat er voor 2020 een aanzienlijk bedrag van 3,5 miljoen euro voorzien is voor de aanpak van parkings langs de snelwegen in functie van het strategisch netplan en de voortzetting van het bewakingscontract als maatregel in kader van transmigratieproblematiek.

Tot slot wordt er ook ingezet op subsidies voor veilige schoolomgevingen. Zo werd in 2020 tot op vandaag al een totaalbedrag van 2,3 miljoen euro besteed. Concreet voor Oost-Vlaanderen werd aan 18 gemeenten een subsidie gegeven voor meer dan 425.000 euro.

INVESTERINGEN IN INFRASTRUCTUUR

Minister Lydia Peeters investeert forse bedragen in het onderhoud en de vernieuwing van deze infrastructuur. Ook voor Oost-Vlaanderen staan er heel wat projecten op de planning: “Een grote hoeveelheid aan infrastructuur vraagt ook een grote hoeveelheid van investeringen. In 2019 werd er 145 miljoen euro geïnvesteerd in fietsinfrastructuur en dat trekken we op tot 180 miljoen euro in 2020. Ik voorzie in 2020 40 miljoen euro aan investeringen in fietsinfrastructuur in Oost-Vlaanderen”. Zo is voor de R4 West Oost is een budget van 19 miljoen euro voorzien voor de drie belangrijke fietsbruggen.

Voor de weginfrastructuur wordt voor Vlaanderen 186 miljoen euro voorzien voor het structureel onderhoud van de wegen. De doorstromingsprojecten op het investeringsprogramma vertegenwoordigen een som van 97 miljoen euro.

Enkele voorbeelden voor Oost-Vlaanderen:

 • Structureel onderhoud op de R 4 tussen complex Merelbeke en complex Melle
 • Aanleg van fietspaden langs de N46 (tussen Herzele en Welden) te Zottegem
 • Herinrichting doortocht Wachtebeke

Minister Lydia Peeters maakt 160 miljoen euro vrij voor de aanpak van kunstwerken (bruggen, tunnels, keermuren) waarvan 90 miljoen euro voor de prioritaire kunstwerken, die zich in slechte toestand bevinden.

In Oost-Vlaanderen wordt budget vrijgemaakt voor volgende bruggen van de lijst van de prioritaire kunstwerken :

 • Mariakerkebrug in de Groenestaakstraat-Brugsesteenweg over het kanaal Gent-Oostende
 • Sint-Annabrug in Aalst
 • Brug over Tolhuisstuw in Gent
 • Beekstraatbrug W3 te Gent
 • Meulestedebrug te Gent
 • · Viaduct van Gentbrugge

WATERGEBONDEN INVESTERINGEN 

De watergebonden investeringen van de Vlaamse Waterweg op het investeringsprogramma betreffen bijna 285 miljoen euro voor Vlaanderen.

Ook in Oost-Vlaanderen wordt er fors geïnvesteerd in deze infrastructuur. Enkele projecten :

 • Vervangen stuwen Dender (incl, bouw dienstgebouwen Pollare en Idegem)
 • Structurele herstelling grote sluis Evergem
 • Herstelling Nieuwe Kalebrug (W16) te Gent
 • Vernieuwing en verhoging van de Bergwijkbrug in Merelbeke
 • Vernieuwen onderbouw Waasmunsterbrug (incl, jaagpad & fietstunnel)

Voor North Sea Port wordt meer dan 13 miljoen euro uitgetrokken waaronder budget voor het herstellen van de oever van het kanaal Gent-Terneuzen ter hoogte van de Langerbruggekaai in Gent.

Voor de nieuwe Sluis Terneuzen is dit jaar 140 miljoen euro voorzien.

OPENBAAR VERVOER

In 2020 wordt een van de grootste investeringen ooit in rollend materieel gedaan, nl. een bestelling voor meer dan 83,5 miljoen euro van o.a. hybride bussen (42,8 miljoen euro), trams (32 miljoen euro), oplaadsystemen E-bussysteem (3,2 miljoen euro).

Specifiek voor Oost-Vlaanderen wordt er in de stationsomgeving Sint-Pieters in Gent een bedrag van 5,5 miljoen euro geïnvesteerd. Daarnaast zijn er heel wat spoorvernieuwingen in het Gentse gepland, dit maar liefst voor een bedrag van 9 miljoen euro.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief