Nieuws

20 december 2019

Lydia Peeters licht begroting MOW 2020 toe in het Vlaams parlement

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) lichtte de begroting voor haar departement toe in de plenaire vergadering tijdens het begrotingsdebat 2020.

Vlaanderen staat vandaag voor grote uitdagingen inzake maatschappelijke, economische en technologische uitdagingen met een enorme impact op onze mobiliteit. Daarom steekt deze regering 635 miljoen euro extra in mobiliteit. We moeten keuzes maken die vragen om een mental én een modal shift, daarom investeren we komende jaren in fietsinfrastructuur om niet de auto, maar ook andere vervoersmodi aantrekkelijker te maken om zich te verplaatsen.

We investeren om de leefbaarheid en de economische groei te garanderen en verder te laten stijgen. Tegelijk moeten we ervoor zorgen dat onze infrastructuur en regelgeving ‘future proof’ zijn voor nieuwe ontwikkelingen, zoals zelfrijdende voer- en vaartuigen.

“Verkeersveiligheid krijgt ook extra aandacht in mijn beleid. Ik wil het aantal slachtoffers zien dalen en minder gevaarlijke punten op onze gewestwegen. Daarvoor kijk ik uit naar de samenwerking met de lokale besturen. Heel wat gevaarlijke situaties in woon-schoolverkeer moeten worden aangepakt.” Zegt Lydia Peeters. “In de commissie MOW heb ik al verklaard dat grotere infrastructuurwerken nodig zijn, maar dat heel wat soms kan worden opgelost met een aantal kleine ingrepen of ‘quick wins’. Ik zie de lokale besturen op dit vlak als een zeer belangrijke partner. We moeten werken aan efficiëntiewinsten in de administratieve procedures.”

Na een groot applaus vanaf de banken van de meerderheidsfracties nam Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open Vld) het woord; “Minister Peeters ik wil u eerst bedanken voor het geïntegreerde investeringsprogramma dat wij hebben mogen ontvangen. We konden een bedrag zien van 1,7 miljard euro. ‘Put your money where your mouth is.’ Uw departement is een absoluut groeidepartement. En het is uiteindelijk maar met centen dat je beleid kunt concretiseren. Dus wat dat betreft, denk ik dat er genoeg eten en drinken in zit voor de komende vijf jaar om MOW in Vlaanderen van aanzien te doen veranderen.”


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief