Nieuws

10 februari 2022

Lydia Peeters maakt werk van veilige fietsinfrastructuur op N757

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters zet sterk in op veilige en comfortabele fietsinfrastructuur, want mensen zullen nog meer fietsen als dit veilig kan. Zo komt er nu ook schot in het dossier van N757 Kinrooi-Maaseik, dat laat minister Peeters vandaag weten: “Ik heb het al vaak gezegd, ik wil in Vlaanderen af van het zogenaamde moordstrookje of "nietspad”. Daarom heb ik het Agentschap Wegen en Verkeer de opdracht gegeven om een concreet dossier uit te werken voor de N757. We kunnen met grote zekerheid melden dat het oostelijke dubbelrichtingsfietspad tussen de twee dorpskernen van Kinrooi en Neeroeteren haalbaar is én gewenst is door de betrokken gemeenten. Ik wil hier voluit gaan voor meer verkeersveiligheid, daarom voorzie ik de nodigde budgetten op mijn investeringsplan voor dit project.”

Vandaag is er geen fietspad tussen de twee dorpskernen van Kinrooi en Neeroeteren. Fietsers vermijden de drukke gewestweg meestal omdat het er te gevaarlijk is en moeten dan ver omrijden. Daar wil minister Peeters samen met burgemeester Johan Tollenaere van de stad Maaseik en burgemeester Jo Brouns van de gemeente Kinrooi iets aan doen.

Omdat de gewestweg door een natuurgebied loopt, werd er eerst een studie gevoerd rond de impact van de infrastructuur op de natuur. Uit de eerste inzichten kunnen we concluderen dat er geen effecten zijn op beschermde soorten, de beschermde graslanden of een aantasting van boshabitat. Wel zal er bekeken worden om te voorzien in boscompensatie.

Dit maakt de plannen voor het oostelijke dubbelrichtingsfietspad een haalbaar verhaal. Het draagvlak om te voorzien in veilige fietsinfrastructuur is dan ook groot. We willen een fietsreflex creëren bij elke Vlaming zodat die bij elke verplaatsing spontaan aan de fiets denkt, ook in het Maasland, maar dan moet dit op de eerste plaats veilig kunnen”, zegt minister Peeters.

Het dossier ligt binnenkort voor op een volgende Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid, waar minister Peeters hoopt dat alle betrokken partners groen licht geven voor het fietsproject.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief