Nieuws

11 december 2019

Lydia Peeters pakt de fietspaden in Vlaanderen aan

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) wil de aanpak van gevaarlijke fietspaden versnellen en de kwaliteit van de fietspaden in Vlaanderen drastisch verbeteren. Hiervoor gaat ze een driesporen beleid opzetten. Dat antwoordde ze vandaag op actuele vragen in het Vlaams Parlement tijdens de plenaire zitting.

Uit het meest recente Fietspadenrapport van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) blijkt dat meer dan de helft van de fietspaden aan gewestwegen niet conform de normen zijn die de Vlaamse overheid zichzelf oplegt. Minister Lydia Peeters wil deze legislatuur stappen vooruit zetten: “Dit heeft een dubbel doel voor mij: enerzijds de Vlaming aanzetten tot fietsen door goed aangelegde en onderhouden fietspaden aan te bieden en anderzijds voorzien in veilige fietspaden.”

Hiervoor zet Lydia Peeters in op drie sporen: het realiseren van de missing links in het fietsnetwerk om zo het woon-werkverkeer met de (elektrische) fiets te faciliteren. In de praktijk gaat het vaak over fietsbruggen en -tunnels die ontbreken, grotere infrastructuurwerken die een langere procedurele doorlooptijd kennen en deze legislatuur opgeleverd kunnen worden. Eens die missing links gerealiseerd zijn, kunnen ook de tussenliggende fietspaden volgen. Ook een herziening van het Fietsfonds, met o.a. extra middelen, is aan de orde om het groeipad in fietsinvesteringen in het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) te kunnen realiseren.

Ten tweede stelt de minister voor om ‘quick wins’ te identificeren. Het gaat dan over eenvoudige, meestal tijdelijke oplossingen, in afwachting van de eigenlijke heraanleg, om een bestaand fietspad op te waarderen met bv. het plaatsen van een fysieke afscheiding tussen de rijweg en het fietspad of het hertekenen van de weg om de bestaande fietspaden breder te maken. “Samen met de administratie ga ik bekijken of we efficiëntiewinsten kunnen boeken en kleine ingrepen aan fietspaden sneller kunnen laten uitvoeren dan vandaag de dag het geval is”, zegt Lydia Peeters.

Als laatste wil minister Lydia Peeters bekijken of er een maximale termijn geplaatst kan worden voor de minnelijke onderhandelingen in het kader van een onteigening zodat na een bepaalde termijn, de minister denkt hierbij aan bijvoorbeeld één jaar, overgegaan kan worden tot een gerechtelijke procedure. Zodoende kan een versnelling van heel wat projecten met fietspaden gerealiseerd worden.

“Ongeveer 60% van de fietspaden langs Vlaamse gewestwegen is in voldoende staat. Ik wil de Vlaming meer op de fiets krijgen en een goede en veilige infrastructuur is daarvoor een essentieel element. Deze legislatuur voorzie ik in een groeipad van de fietsinvesteringen tot 300 miljoen euro. Dit investeer ik in kwaliteitsvolle fietspaden en in het oplossen van zwarte fietspunten,” besluit Vlaams minister Lydia Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief