Nieuws

23 maart 2020

Lydia Peeters roept “Taskforce Nautische Keten” samen om de bevoorrading te garanderen in tijden van corona

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) geeft het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) de opdracht om nu woensdag een Taskforce Nautische Keten bij elkaar te roepen. Die taskforce zal waken over de werking van de volledige nautische keten van alle Vlaamse havens tijdens deze bijzondere periode. Via de Taskforce Nautische Keten wil de minister voorzien in een overkoepelend overleg met alle havens in Vlaanderen.

De ketenpartners zullen vanaf woensdag 25 maart wekelijks overleggen via conference call. Het agentschap voor Maritieme dienstverlening en Kust (MDK) neemt de organisatie op zich.

De taskforce laat toe om de beschikbare informatie in elk van de havens maximaal met elkaar te delen en zal de genomen maatregelen bespreken en verder op elkaar afstemmen. Op die manier streeft de taskforce ernaar om mogelijke obstakels in kaart te brengen en weg te werken.

Doel van de taskforce

“Doel van de taskforce is dat we samen alles in het werk stellen om het scheepvaartverkeer van en naar alle havens in Vlaanderen in tijden van het Corona-virus vlot en veilig te kunnen laten verlopen. Niet alleen Port of Antwerp, maar ook North Sea Port, Port of Zeebrugge en Port of Oostende”, verduidelijkt minister Lydia Peeters.

Vorige week zaten de partners van de nautische keten naar de Port of Antwerp al samen in een taskforce om huidige situatie te bekijken. Er werd bekeken of er in het kader van de nieuwe maatregelen van de veiligheidsraad, ook bijkomende inspanningen genomen moesten worden bij alle nautische partners die aan de Antwerpse haven verbonden zijn.

“Het is niet voldoende om maatregelen te nemen voor één haven of voor één nautische partner. Alle havens in Vlaanderen moeten kunnen blijven draaien. Overleg en nog nauwere samenwerking zijn voor iedere partner van het grootste belang. Dit om bijvoorbeeld de bevoorrading van levensmiddelen en medisch materiaal maximaal te kunnen garanderen. Dat impliceert bijvoorbeeld ook dat alle veiligheidsdiensten operationeel moeten zijn, zowel op zee, maar ook op de Westerschelde en het kanaal Gent-Terneuzen bijvoorbeeld”, zegt bevoegd minister Lydia Peeters.

Ongeveer een derde van onze import/export is afhankelijk van de werking van onze havens. De nautische keten is een slagader van de economie. In crisistijden zoals vandaag is het bewaken van de functionaliteit van de hele keten dan ook van vitaal belang.

Samenstelling Taskforce Nautische Keten

De grens- en sectoroverschrijdende taskforce bundelt de verschillende ketenpartners die nodig zijn om een schip vanop volle zee veilig tot aan de kade in elk van de havens in Vlaanderen te krijgen. Vandaaruit gebeurthet transport dan via de binnenvaart of een andere modus naar het achterland.

Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) werkt hiervoor samen met De Vlaamse Waterweg, afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Rijkswaterstaat (NL) en het Nederlands Loodswezen. Ook Port of Antwerp, North Sea Port, Port of Zeebrugge en Port of Oostende, én de verenigingen van havenloodsen en sleepbedrijven zitten mee rond de tafel.

Wat is nu de Nautische keten?

De Nautische Keten bundelt de logistieke keten over en naast het water waardoor het mogelijk wordt dat een inkomend zeeschip vlot en veilig aan de kade in de havens in Vlaanderen kan aanmeren en andersom. Ook de overslag naar de binnenvaart maakt deel uit van deze keten.

Vanop de Noordzee komt een schip onze wateren binnen. De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) geeft toestemming en legt eventuele veiligheidsmaatregelen op om op te varen over de Belgisch-Nederlandse grenzen heen. In verkeerscentrales zitten de verkeersleiders die de verkeersplanning van de GNA opvolgen en het scheepvaartverkeer nauwlettend begeleiden. Een loods komt aan boord en staat de kapiteins met deskundig advies bij tijdens de navigatie over de trajecten naar de verschillende havens.

Eens in de haven komen er havenloodsen en sleepdiensten aan te pas om een groot schip veilig aan de kade te leggen. Last but not least zijn haven- en dokwerkers ingepland om aan het verder vervolg van de logistieke keten te kunnen starten richting winkels, verwerkende bedrijven en een waaier aan sectoren waaronder ook de zorgsector.

Voor heel wat mensen die deze functies opnemen, is thuiswerk onmogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de loodsen, loodsdienstplanners, de mensen die de verkeerscentrales of havencentra bemannen of werken aan boord van vaartuigen.

“We zijn dankbaar dat de medewerkers van MDK, de ketenpartners en de havens verder werken in zeer moeilijke omstandigheden. Ik besef dat dit niet altijd evident is. Maar daarmee vervullen ze een belangrijke maatschappelijke functie. We nemen samen met de havens onze verantwoordelijkheid om het besmettingsrisico in te perken en de zorgsector te ontlasten”, beklemtoont Lydia Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief