Nieuws

14 maart 2020

Maatregel corona-virus: opschorting rijopleidingen en examens rijbewijs

De Vlaamse Regering beslist dat omwille van het risico op overdracht van het Corona-virus de externe opleidingen en examens die inzake mobiliteit worden georganiseerd op te schorten vanaf 16 maart 2020. Dit slaat op de rijopleiding, het vormingsmoment, het terugkommoment en de nascholing in het kader van vakbekwaamheid en de theoretische en praktische examens voor het behalen van het rijbewijs.

Deze opschorting zal duren totdat de Vlaamse regering een nieuwe beslissing neemt, rekening houdend met de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

Daarnaast is er uitstel indien burgers ten gevolge van het Corona-virus niet in staat zouden zijn om de wettelijke verplichtingen in het kader van de regelgeving inzake mobiliteit en openbare werken na te leven. Bijvoorbeeld indien ze niet naar de verplichte autokeuring kunnen gaan omdat men ziek is, in quarantaine zit,… en niemand anders dit kan laten uitvoeren.

Dit ontslaat de burger niet om zodra deze in de mogelijkheid is, zich zo snel als mogelijk in regel te stellen.

Het opzet van deze maatregelen is naast het indijken van het Corona-virus ook de impact op het leven en de economie zo veel mogelijk te beperken.

Verdere modaliteiten en praktische zaken zoals bijvoorbeeld het attesteren van ziekte, niet bekwaamheid, afleveren van een attest, … worden momenteel uitgewerkt en zullen via Ministerieel Besluit geregeld worden.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief