Nieuws

22 januari 2021

Meer aandacht voor voetgangers en fietsers bij aanleg nieuwe wegen

Minister Lydia Peeters wil gevolgen bij ongevallen zoveel mogelijk beperken

In 2019 gebeurden 9% van alle ongevallen tegen een hindernis buiten de rijbaan. Daarbij vielen 82 dodelijke slachtoffers wat 27% van alle dodelijke slachtoffers bij verkeersongevallen in Vlaanderen was in 2019. Daarmee zijn dit soort ongevallen het gevaarlijkste type. Mensen maken nu eenmaal fouten in het verkeer maar door wegen goed te ontwerpen kunnen de gevolgen van deze fouten worden beperkt. Maar zelfs bij veilige infrastructuur ontstaan situaties die tot een ongeval kunnen leiden, bijvoorbeeld door het inhalen van een andere fietser, afleiding, een verkeerde inschatting of een plotselinge tracéverandering.

Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters: “Naast ongevallen voorkomen is zorgen dat de gevolgen van een ongeval zo beperkt mogelijk zijn, een speerpunt van het Vlaamse mobiliteitsbeleid. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de richtlijnen voor het ontwerp van wegen aangepast zodat in de toekomst meer Vlaamse wegen ‘vergevingsgezind’ kunnen worden uitgevoerd. Naast de aanpassing van de bestaande richtlijnen, werden ook een nieuwe reeks richtlijnen gebundeld met specifieke aandacht voor de kwetsbare weggebruikers.”

Vergevingsgezinde wegen voor minder zware ongevallen

Een vergevingsgezinde weg is een weg ontworpen met een specifieke klemtoon op het voorkomen en inperken van schade aan mensen en goederen bij ongevallen, de gevolgen van een ongeval worden namelijk zoveel mogelijk geminimaliseerd. Men kan immers niet vermijden dat er ongevallen blijven gebeuren, maar we kunnen wél de impact ervan proberen in te perken.

Bij een vergevingsgezinde weg mijden we binnen een veiligheidszone of veiligheidsstrook naast de weg zoveel mogelijk obstakels. Denk hierbij aan verlichtingsmasten, bomen, duikers, verkeersborden, portieken, …

Focus op fietsers en voetgangers

“Richtlijnen voor een vergevingsgezind ontwerp voor het gemotoriseerde verkeer bestaan al sinds 2014”, zegt minister Peeters, “Vergevingsgezinde infrastructuur voor kwetsbare weggebruikers zoals fietsers en voetgangers kwam slechts zijdelings aan bod. Maar AWV merkte een grote nood om ook specifiek aan deze doelgroep aandacht te besteden bij het vergevingsgezind ontwerpen. Voetgangers en fietsers zijn lichter dan gemotoriseerd verkeer, bewegen langzamer en kunnen daarom sneller tot stilstand komen. Maar ze hebben geen beschermend voertuig om zich heen. Ze kunnen uit balans raken en hebben extra ruimte nodig om zich opnieuw correct te positioneren. Al deze aandachtspunten zijn nu meegenomen in specifieke richtlijnen.”

Het nieuwe Vademecum vergevingsgezinde wegen (VVW) bestaat uit twee delen. Eén deel is een actualisatie en herwerking van het bestaande handboek vergevingsgezinde wegen en focust op het gemotoriseerd verkeer. Het andere deel is volledig nieuw en geeft richtlijnen om de infrastructuur voor voetganger en fietsers zo in te richten dat er in tijd en ruimte voldoende mogelijkheden zijn om eventuele fouten toch nog te corrigeren en de impact van fouten maximaal te beperken. Het VVW deel kwetsbare weggebruikers geeft ook enkele fiches met daarin aandachtspunten voor een veilig en vergevingsgezind ontwerp voor bepaalde kritische situaties.

De richtlijnen worden toegepast bij elk nieuw project (nieuwe wegen of herinrichtingen) opgestart sinds eind 2020.

De vademeca kunnen geraadpleegd worden op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer: https://wegenenverkeer.be/zakelijk/documenten/ontwerprichtlijnen/vergevingsgezinde-wegen

Bron statistieken: https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?view=2386c092-91a3-4a4e-8533-149411d4858a

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief