Nieuws

19 maart 2021

Met continuïteit van de dienstverlening bij De Lijn zet minister Peeters reizigers centraal

Ontwerpdecreet continuïteit van de dienstverlening in geval van staking goedgekeurd

Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters keurde de Vlaamse regering het ontwerpdecreet rond de continuïteit van de dienstverlening van De Lijn in geval van staking goed. Het centraal zetten van de reizigers, die al te vaak de dupe werden van de stakingen of niet komen opdagen van bussen, was voor minister Peeters dé reden voor het uitwerken van deze regeling van continuïteit van de dienstverlening. Het Ontwerpdecreet gaat nu richting Het Vlaams Parlement waar het ter stemming wordt gebracht voor het zomerreces.

Eind vorige week werd de Vlaamse regering in kennis gebracht van het feit dat de sociale partners niet langer met een voorstel komen om de gegarandeerde dienstverlening bij stakingen te regelen.

Een lange periode van overleg en kansen werd geboden om hier zelf mee aan de slag te gaan. Het regeerakkoord voorzag in een termijn van 6 maanden om een akkoord te bereiken rond de continuïteit van de dienstverlening bij stakingen tussen de vervoersmaatschappij en de vakorganisaties. Op 8 januari 2020 heeft minister Peeters een officieel schrijven gericht aan de Raad van Bestuur van de VVM De Lijn met de vraag om het sociaal overleg op te starten en een voorstel uit te werken binnen de 6 maanden. Omwille van de COVID-19 problematiek en de uitgestelde sociale verkiezingen werd respijt gegeven voor het niet halen van deze termijn. Op 10 december 2020 heeft minister Peeters dan een eigen voorstel voorgelegd aan de sociale partners tijdens een overleg. Daar werd toen de boodschap gegeven dat de sociale partners met een eigen voorstel zouden komen. Op 8 maart 2021 maakten de sociale partners via de media bekend geen eigen voorstel in te dienen. Blijven wachten en geen stappen ondernemen is nefast voor de reizigers.

Met dit ontwerpdecreet, na advies van de Raad van State en de MORA, komen we tegemoet aan de vele verzuchtingen van de klanten van de Lijn bij het niet opdagen van bussen of onaangekondigde stakingen en zet de reizigers centraal. In het kader van open en transparante samenwerking met de vakbonden van VVM De Lijn werd woensdag 17 maart 2021 nog een overleg gehouden met de vakbonden die werden geïnformeerd.

“In 2019 stond de reiziger meer dan 30 dagen letterlijk in de kou, In 2020 nog 20 dagen. Als minister van Mobiliteit die voluit wil gaan voor modal shift en een sterk en performant openbaar vervoer is dit ontoelaatbaar. Hiermee zetten we de reizigers centraal, ook tijdens mogelijke stakingsdagen. Zo realiseer ik de doelstelling ‘een betere dienstverlening betekent ook een zekere dienstverlening uit het Vlaams regeerakkoord”, zegt Lydia Peeters.

Continuïteit van de dienstverlening

Het systeem van de continuïteit van de dienstverlening verzekert een aangepast vervoersaanbod tijdens stakingen, rekening houdend met de beschikbare personeelsleden die ervoor kiezen om niet deel te nemen aan de staking en te werken. Bij stakingen mogen reizigers niet in de kou blijven. Minister Peeters koos voor deze regeling, die analoog is aan de regeling bij de NMBS en daar sinds 2018 van toepassing is en waarvoor ook draagvlak is. Die regeling slaagt erin om de rechten van de reizigers te verzoenen met het stakingsrecht en het recht op werk.

Transparant systeem

Het is een eenvoudig en transparant systeem dat er moet voor zorgen dat er een zo goed mogelijk openbaar vervoer verzekerd is op stakingsdagen:

  • Een stakingsaanzegging moet minimum 8 dagen vooraf gemeld worden
  • Werknemers krijgen 72 uur voor de staking de tijd om te laten weten of ze meestaken

Op basis van de informatie tekent VVM De Lijn een vervoersaanbod uit en maakt dit ten laatste 24u op voorhand kenbaar aan de reizigers. Op deze manier wordt bij stakingen een aangepast vervoersaanbod voorzien met alle beschikbare medewerkers die ervoor kiezen om op die dag te werken en niet te staken. De reizigers worden vooraf op de hoogte gebracht van de dienstverlening. Het stakingsrecht wordt hiermee niet ter discussie gesteld maar de dienstverlening wordt hiermee gegarandeerd.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief