Nieuws

26 november 2021

MIA-project: vernieuwing fietspad Genkerweg (N77) ter hoogte van Surfplas

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt vanaf volgende week maandag 29 november het fietspad van de N77 Genkerweg, ter hoogte van de Sellerveldstraat richting Surfplas, over een afstand van 200 meter in de rijrichting Genk. "De vernieuwing moet plasvorming bij hevig regenweer verhelpen. De werken duren ongeveer een week, met beurtelings verkeer via werflichten ter hoogte van de werfzone. De ingreep op fietspad in Zutendaal kadert binnen programma Mobiliteit Innovatief Aanpakken, kortweg MIA", zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. 

Vlaams minister Lydia Peeters: “Verkeersveiligheid staat hoog bovenaan de prioriteitenlijst. Met MIA wil ik versneld gevaarlijke locaties op gewestwegen wegwerken en het gebruik van de fiets stimuleren. Het gaat om gekende verkeersonveilige punten, zoals fietspaden verbreden, rijwegen vernieuwen, oversteekpunten beveiligen of kruispunten herinrichten.”

Om de MIA-aanpak te testen lopen er proefprojecten in Limburg en West-Vlaanderen. In Limburg gaat om zo’n 50 projecten. Meer info op www.vlaanderen.be/mia.

Nieuw fietspad voor meer veiligheid en comfort

AWV zal in Zutendaal het fietspad van de Genkerweg (N77) vernieuwen, ter hoogte van de Sellerveldstraat richting de Surfplas. Het gaat om het fietspad in de richting van Genk. Over een afstand van ongeveer 200 meter
wordt het betonnen fietspad opgebroken en volledig heraangelegd. De vernieuwing moet verhelpen dat er bij hevige regen waterplassen op het fietspad blijven staan, vooral aan het bushokje. Zo investeert minister Peeters in meer veiligheid en comfort voor de fietsers.

Minderhinder-maatregelen: beurtelings verkeer met lichten, Sellerveldstraat beperkt bereikbaar
De werken starten maandag 29 november en zullen ongeveer een week duren.

Zowel het fietspad als de rijstrook richting Genk zijn afgesloten in de werfzone. Er gelden tijdelijk minderhinder-maatregelen om veilig te kunnen werken en de impact voor de weggebruiker te beperken:

  • Fietsers fietsen in beide richtingen over het fietspad richting Zutendaal.
  • Gemotoriseerd verkeer rijdt beurtelings langs de werken via tijdelijke lichten. Er geldt een snelheidsbeperking.
  • De Sellerveldstraat is enkel toegankelijk richting de Surfplas. Uitgaand verkeer volgt een omleiding.
  • Busverkeer blijf mogelijk, maar de halte voor reizigers richting Genk schuift op naar een veilige plek buiten de werfzone.

Mobiliteit Innovatief Aanpakken

Via zogenaamde proeftuinen in West-Vlaanderen en Limburg kan er van de bestaande regelgeving worden afgeweken om zo met kleine infrastructuurwerken gevaarlijke punten op gewestwegen aan te pakken en om het gebruik van de fiets te bevorderen.

Meer via wegenenverkeer.be/mia

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief