Nieuws

8 november 2022

Minister Lydia Peeters investeerde deze legislatuur al meer dan 18 miljoen euro in veilige schoolomgevingen en-routes

“We roepen lokale besturen op om samen verder werk te maken van meer verkeersveiligheid”

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters maakt een tussentijdse balans op van de aangevraagde subsidies veilige schoolroutes en schoolomgevingen. Sinds het begin van deze legislatuur hebben 221 lokale besturen een subsidie ingediend om maar liefst 1.812 schoolroutes en -omgevingen verkeersveiliger te maken. Goed voor een totaalbedrag van meer dan 18 miljoen euro. “Een mooi resultaat, toch blijven we lokale besturen oproepen om nog aanvragen in te dienen. Het is zo belangrijk dat we ouders veilige schoolroutes en -omgevingen aanbieden zodat zij hun kinderen zelfstandig en op een veilige manier naar school kunnen laten gaan. Bovendien zijn kinderen de ideale fietsambassadeurs om op middellange termijn te helpen om de modal shift naar duurzame verplaatsingen te realiseren”, aldus minister Peeters.

Via de subsidie veilige schoolroute ondersteunt minister Peeters steden en gemeenten om woon-schooltrajecten van kinderen en jongeren op gemeentewegen verkeersveiliger te maken. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de uitgaven die voor de subsidie in aanmerking komen.

De toegekende subsidies werden bijvoorbeeld al ingezet om schoolstraten in te richten, fiets- en voetpaden heraan te leggen, markeringen aan te brengen, signalisatie en straatmeubilair aan te brengen, fietsbeloningssystemen op te zetten of andere kleine infrastructurele ingrepen op gemeentewegen uit te voeren.

De twee bestaande subsidies spelen voornamelijk in op de kennis van lokale besturen over hun schoolomgevingen en schoolroutes. Steden en gemeenten hebben namelijk vaak een directe kijk op wat er kan en moet veranderen op weg van en naar school om de verkeersveiligheid te verhogen. 

Vlaams minister Lydia Peeters: “Sinds mijn aantreden als minister werd er al meer dan 10 miljoen euro voor subsidies veilige schoolomgeving uitgetrokken, goed om 1598 schoolomgevingen in 215 gemeenten in Vlaanderen verkeersveiliger te maken. De subsidie veilige schoolroute werd in 2021 gelanceerd en intussen dienden al 80 lokale besturen een aanvraag in, om zo 214 schoolroutes veiliger te maken, goed voor een bedrag van meer dan 8,5 miljoen euro. Samen met de lokale besturen wil ik de verkeersveiligheid in Vlaanderen drastisch verhogen. Daarom roep ik op om te kijken waar er via kleine infrastructurele ingrepen schoolomgevingen en woon-schooltrajecten beveiligd kunnen worden.”

Meest recente subsidiedossiers (vanaf mei 2022) die werden goedgekeurd: overzicht-veilige-schoolroutes-en-omgevingen-sinds-mei-2022.pdf

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief