Nieuws

9 mei 2022

Minister Lydia Peeters investeert 55 miljoen euro in fietsinfrastructuur in Limburg

Recent maakte Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters haar investeringsprogramma voor 2022 bekend. Ook dit jaar voorziet minister Peeters terug een fors investeringsbudget voor veilige en comfortabele fietsinfrastructuur in Limburg. “Specifiek gaat er in 2022 maar liefst 328 miljoen euro naar fietsinfrastructuur. Hiervan is 55 miljoen euro voorzien voor onze provincie. We willen een fietsreflex creëren zodat er bij elke verplaatsing spontaan aan de fiets wordt gedacht. Maar we willen ook dat iedereen op een veilige en comfortabele manier kan fietsen en daar staan investeringen tegenover”, zegt minister Peeters.

Qua fietsinvesteringen houdt minister Peeters het hoog investeringsritme aan. Zo werden de bedragen sinds deze legislatuur serieus opgetrokken. In 2020 ging er al 180 miljoen euro naar fietsinfrastructuur, in 2021 een bedrag van maar liefst 355 miljoen euro en ook in 2022 trekt minister Peeters 328 miljoen euro uit. Limburg kan minimaal rekenen op een budget van 54.860.029,50 euro, goed voor 54 projecten naast nog tal van andere projecten die provincie en gemeente- of stadsgrenzen overstijgen (schoolroutes, MIA-proefprojecten, verlichting,…).

Functionele fietsverplaatsingen

Qua recreatieve fietsverplaatsingen doet Limburg het al goed, maar we moeten nog meer inzetten op die functionele fietsverplaatsingen naar bijvoorbeeld het werk of de school. In Limburg zien we ook de opkomst van de elektrische fiets. Zo’n fiets is ideaal om langere afstanden af te leggen. 

We willen het aandeel van de fiets in de functionele verplaatsingen in Vlaanderen doen stijgen tot 20% tegen ten laatste 2025”, aldus minister Peeters.

Top 10 grootste projecten in Limburg

Gemeente/stad

Projectnaam

Budget

Zonhoven

N72 Zonhoven: Aanleg riolering en fietspaden: uitvoering

Dit betreft de Beringersteenweg-Wijerstraat-Halveweg vanaf de aansluiting met de N74 (de vertakking) tot aan de rotonde Hortstraat/Merelstraat, met uitzondering van het reeds gerenoveerde stuk Beringersteenweg t.h.v. de Donkveldweg/Alkenhoofseweg en de Stationsstraat/Donkweg. In totaal zullen er over een afstand van 2,6 km fietspaden aangelegd worden en zullen een aantal kruispunten met zijstraten (oa Wijvestraat) heringericht worden om de veiligheid t.h.v. deze kruispunten te verbeteren.

Er zal een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden.

€ 4 miljoen

Dilsen-Stokkem

N75 Dilsen-Stokkem: Fietsbrug: uitvoering

Fietsbrug over de N75 Boslaan t.h.v. Sparrendal-Hoeveweg.

€ 3,3 miljoen

Tongeren

N753 Tongeren: fietspaden Molenweg: uitvoering

De Molenweg zal in de toekomst, na realisatie van de NO omleidingsweg rond Tongeren, deel uitmaken van de omleidingsstructuur rond Tongeren. Er zijn momenteel slechts gedeeltelijk fietspaden aanwezig langs de Molenweg. T.h.v. de brug over de spoorlijn 34 Hasselt-Luik komen momenteel nog geen conforme fietspaden voor. Het doel van dit project is om voor de fietsers een nieuwe ongelijkvloerse kruising met de spoorlijn te realiseren die dan ineens ook aansluiting vindt op de fietssnelweg F76 Genk-Tongeren

€ 3 miljoen

Hasselt

R71 Hasselt: fietstunnel Elfde Liniestraat: uitvoering

Onder de R71 Gouverneur Verwilghensingel zal er een tunnel voorzien worden die de oversteekbeweging over de R71 zowel voor de fietsers als de voetgangers veiliger maakt. Het is vooral een oplossing vanuit verkeersveiligheid. Er zijn immers heel wat oversteekbewegingen vanuit de scholencampus naar de bushaltes, naar de parking, naar de Muziekodroom, enz.

Het ontwerp van de tunnel wordt afgestemd op het Spartacusproject

€ 2,5 miljoen

Heers

N3 Heers: herinrichting doortocht Heers: uitvoering

In deze eerste fase wordt het wegvak heringericht vanaf de reeds bestaande herinrichting aan de zijde van Sint-Truiden (begin van de bebouwing langs de N3 in Heers) t.e.m. de Kerkhofstraat.

Over een afstand van +/- 750 m worden conforme fietspaden aangelegd en wordt ook de weg heringericht. Er worden parkeerplaatsen voorzien, gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en bushaltes worden toegankelijk ingericht.

€ 2,5 miljoen

Kinrooi

N73 Kinrooi: Aanleg fietspaden: uitvoering

Komende van Bree wordt de N73 vanaf de eerste bebouwing (buurt Tongerloseweg) tot aan het reeds ingerichte gedeelte t.h.v Kloosterstraat/Kerkhofstraat heringericht.

Zo komen er in het eerste gedeelte tot aan de Broekstraat vrijliggende fietspaden. Vanaf de Broekstraat tot aan de Kloosterstraat/Kerkhofstraat komen aanliggend verhoogde fietspaden.

T.h.v. kruispunten Broekstraat/Kruisstraat/Luitestraat worden fietsoversteken voorzien. De bushaltes worden toegankelijk gemaakt. Over de volledige afstand van ruim 1,3 km wordt een gescheiden riolering aangelegd.

€ 2,5 miljoen

Lummen

N725 Lummen: Fietspaden Blanklaarstraat: fase 1

T.h.v. de Blankaertstraat worden vrijliggende fietspaden voorzien. De fietspaden sluiten aan op de reeds bestaande fietspaden t.h.v. het kruispunt met de Vleugtstraat.

Over een afstand van 900 m worden conforme fietspaden voorzien. Er wordt t.h.v. de bebouwing langs de Blanklaarstraat een gescheiden riolering voorzien.

€ 2 miljoen

Sint-Truiden

N3 Sint-Truiden: fietspaden: uitvoering

Dit betreft de aanleg van een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aan de zuidzijde van de N3 en dit tussen de Montenakenweg en de afrit/oprit naar de N80.

Het fietspad zal 3 meter breedte zijn en zal t.h.v. de Montenakenweg aansluiten op de fietspaden die door de stad aangelegd worden, parellel aan de N3.

Dit fietspad maakt deel uit van de F21 Tienen-Sint-Truiden

Ook het kruispunt van de Montenakenweg met de N3 zal heringericht worden om zo de veiligheid van elke weggebruiker te verhogen en ook de fietsers veilige oversteekmogelijkheden te geven.

€ 1,6 miljoen

Bree

N73 Bree: Aanleg ontbrekende fietspaden: uitvoering

Het projectgebied strekt zich uit over de Rode Kruislaan vanaf de rotonde Hamonterweg/Peerderbaan t.e.m. het verkeerlichtengeregelde kruispunt met de N730 Gruitroderkiezel.

Er worden vrijliggende fietspaden aangelegd. Het verkeerslichtengeregelde kruispunt met de N730 Gruitroderkiezel wordt aangepast en voorzien van een conflictvrije verkeersregeling.

€ 1,5 miljoen

Lummen

Aanleg fietssnelweg F5 - tussen F752 te Lummen en de brug van de Westlaan in Heusden-Zolder / fietsverbinding jaagpad - Dellestraat te Lummen

De Vlaamse Waterweg zal hier een nieuw stuk jaagpad aanleggen, en dat tussen de Veldstraat en de Havenstraat. Dit traject van ongeveer 1,1 km, maakt deel uit van de fietssnelweg F5 Antwerpen – Hasselt. Thv de Havenstraat wordt aangesloten op de fietssnelweg F752 Heusden-Zolder – Lummen Kolenhaven.

Ook de Industrieweg wordt heraangelegd.

In het traject wordt een wegversmalling voorzien ter plaatse van de HS-cabine, om het wegverkeer af te remmen, en er wordt een fietsoversteekplaats vanaf het nieuwe jaagpad voorzien met fietssuggestietroken richting brug van de Kolenhaven.

€ 1,3 miljoen

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief