Nieuws

29 oktober 2022

Minister Lydia Peeters lanceert samen met Zeppe & Zikki zichtbaarheidscampagne ‘Zie ons schitteren’

“Zichtbaar zijn in het verkeer kan mensenlevens redden”

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en Zeppe & Zikki, de Vlaamse boegbeelden voor meer verkeersveiligheid, slaan de handen in elkaar voor meer zichtbaarheid in het verkeer en lanceren samen de campagne ‘Zie ons schitteren’. “De ongevallencijfers tonen aan dat er pieken zijn in het aantal voetgangers- en fietsslachtoffers tijdens de donkere ochtend- en avondspits in de wintermaanden. In 2021 vielen er in Vlaanderen 19 voetgangersdoden en 8 fietsdoden in het donker te betreuren. Met de nieuwe campagne richten we ons naar de jongsten onder ons en hun ouders. Het is zo belangrijk om goed verlicht te fietsen en ook fluo te dragen in het verkeer. Het dragen van fluo zorgt ervoor dat de zichtbaarheid voor aankomend verkeer in het donker maar liefst verdrievoudigt en reikt tot op 150 meter. Het gaat écht om zien en gezien worden in het verkeer", aldus minister Peeters. Een campagne met steun van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. 

We naderen de maanden waarin de dagen het kortst zijn. De donkere ochtendspits en de vroege zonsondergang zorgen voor een verminderde zichtbaarheid. Uit de ongevallencijfers van 2021 blijkt dat meer dan 1 op 4 voetgangersslachtoffers in het donker valt. Kijken we naar het aantal voetgangersdoden in het donker dan zien we voor het jaar 2021 dat dit aandeel 43% (19/44) bedraagt. Het aantal zwaargewonde voetgangers in het donker is 35% (71/202).

“We zien dus stelselmatig dat de ernst van de voetgangersslachtoffers hoger is bij duisternis. Globaal zien we doorheen de jaren pieken in het aantal voetgangersslachtoffers tijdens de ochtend- en avondspits in de wintermaanden optreden”, duidt minister Peeters.

Kijken we naar het aantal fietsslachtoffers in het donker dan zien we voor het jaar 2021 dat dit aandeel 16% (1.375/8.441) bedraagt. Het aantal fietsdoden heeft een aandeel van 11% (8/75), wat iets minder is dan in 2020 (16%) en aanzienlijk minder dan 2019 (24%). Kijken we naar het aantal zwaargewonde fietsers in het donker dan zien we voor het jaar 2021 dat dit aandeel 16% (137/869) bedraagt, een hoger aandeel dan in 2020 (13,5%), maar ook aanzienlijk minder dan in 2019 (20%).

Voldoende zichtbaar zijn, is essentieel voor alle deelnemers van het verkeer en zeker voor de actieve weggebruikers. Vlaams minister Lydia Peeters nam zichtbaarheid dan ook op in haar Vlaams Verkeersveiligheidsplan 2021 – 2025. Om dat nogmaals te benadrukken lanceert Vlaams minister Peeters samen met de verkeershelden Zeppe & Zikki de campagne ‘Zie ons Schitteren’. De campagne roept de actieve weggebruikers op om extra op te vallen in het verkeer.

“Als actieve weggebruiker is het enorm belangrijk om op te vallen in het verkeer. Enerzijds via de juiste verlichting maar anderzijds ook via bijkomende middelen zoals fluorescerend en reflecterend materialen. Het dragen van fluo of reflecterende materialen verdrievoudigt de zichtbaarheid voor aankomend verkeer en reikt tot op 150 meter”, zegt minister Peeters. “Wanneer je donker gekleed bent, bedraagt die afstand slechts 20 meter, met licht gekleurde kleding ongeveer 50 meter. Naast de correcte verlichting zorgen dus ook fluohesje voor meer zichtbaarheid over een veel grotere afstand. Automobilisten kunnen zo sneller anticiperen en ongevallen worden vermeden. We vergeten vaak hoe belangrijk onze ogen zijn om veilig deel te nemen aan het verkeer. Door oogcontact te maken wanneer het kan, kunnen ongevallen worden vermeden. Ogen zijn zeer belangrijke organen, om te zien en om gezien te worden.”

Samenwerking met verkeershelden Zeppe & Zikki

In het Vlaamse Verkeersveiligheidsplan werd opgenomen om extra sensibiliseringsacties uit te werken voor specifieke doelgroepen zoals kinderen en jongeren. De samenwerking met Zeppe & Zikki kadert hierin. De twee figuren zijn uitgegroeid tot dé bekendste verkeersveiligheidsfiguren van Vlaanderen bij lagereschoolkinderen. In de maand november zullen Zeppe & Zikki te zien zijn met hun nieuwe verkeersveiligheidscampagne ‘Zie ons schitteren’ langs affiches op snel- en gewestwegen, in kranten, op tv en te horen op de radio.

Vanaf 29 oktober loopt er ook een wedstrijd om (fiets)lichtjes te winnen. Deelnemen kan via: www.zeppezikki.be

Andere acties rond zichtbaarheid

Om een zo breed mogelijke doelgroep te bereiken en zoveel mogelijk leeftijdscategorieën te vatten, lopen er naast de zichtbaarheidscampagne met Zeppe & Zikki in november ook nog andere projecten met steun van de Vlaamse overheid. Zoals de verkeersprojecten ‘Helm Op Fluo Top’ en OPVALLR van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). Hiermee willen ze zowel leerlingen op basisscholen als op de middelbare school stimuleren om ook tijdens de donkere maanden te voet of met de fiets naar school te komen. Ook de jaarlijkse FLUODAG van XIU vzw staat gepland op dinsdag 8 november, een actie om de zichtbaarheid van fietsende tieners in het donker te stimuleren.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief