Nieuws

5 juni 2020

Minister Lydia Peeters voorziet tijdelijke maatregelen voor horecaterrassen langs gewestwegen

Vanaf 8 juni zal de horecasector opnieuw heropstarten en zullen zaakvoerders genoodzaakt zijn om de oppervlakte van hun terras te verruimen. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) wil hierbij de horeca maximaal ondersteunen voor terrassen die gelegen zijn langs gewestwegen. Horecazaken zullen namelijk meer plaats mogen innemen op het openbaar domein om de afstandsregels tussen tafels en gasten te kunnen waarborgen. Dit gebeurt altijd in overeenstemming met gemeenten en steden. Bij extra inname van het openbaar domein wordt er steeds toegezien dat voetgangers en fietsers zich veilig kunnen blijven verplaatsen want de verkeersveiligheid primeert.

Voor de inname van het openbaar domein wordt in principe retributie aangerekend. Minister Lydia Peeters heeft beslist om de aanvragers vrij te stellen van deze retributie tot eind 2020 als ondersteuning van de heropstart van de horecasector na de coronacrisis.

Inzake de terrasvergunning moet de horeca-ondernemer de vraag tot inname van het openbare domein stellen via de gemeente of stad. Steden en gemeenten kunnen best de inschatting maken over de aanvraag en mee beoordelen hoede inname kan gebeuren met het oog op verkeersveiligheid. De aanvraag wordt via de gemeente of stad overgemaakt aan het desbetreffende district van AWV.

Indien de aanvrager al beschikt over een vergunning van AWV, is er geen nieuwe vergunning nodig. AWV zal de aanvrager na een eenvoudige melding van de uitbreiding van de inname, een toelating tot uitbreiding van de bestaande vergunning geven. Deze meldingen gebeuren via de gemeente.

Indien de horeca-ondernemer of uitbater nog geen vergunning van AWV heeft, zal het gemeente bestuur kijken hoe de inname van het openbaar domein op een verkeersveilige manier kan worden georganiseerd. Met AWV is afgesproken dat zij deze aanvragen binnen enkele dagen behandelen. Deze nieuwe aanvraag kan gebeuren via de gemeente.

Steden en gemeenten blijven instaan voor het afleveren van een signalisatievergunning en de nodige signalisatie. Er zal ook aan de steden en gemeenten en de politiezones gevraagd worden deze signalisatievergunningsaanvragen met prioriteit te behandelen.

Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters: Met deze vrijstelling van retributie en de snelle aanvraag voor extra terrasruimte, wil ik de heropstart van de horecasector mee faciliteren. Daarbij vraag ik aandacht te hebben voor de verkeersveiligheid, zeker voor voetgangers en fietsers. Om extra ruimte te voorzien voor stappers en trappers heb ikde toolbox ‘duurzame mobiliteit’ gelanceerd. Hiervoor heb ik 3 miljoen euro vrijgemaakt . Lokale besturen kunnen via deze toolbox bij AWV een aanvraag indienen voor het verbreden van fiets- of wandel en zebrapaden, het inrichten van een vakantiestraat of een fietsstraat. Dat het Agentschap Wegen en Verkeer nu kan bijdragen aan de heropstart van de horecasector is erg fijn. De sector moet letterlijk en figuurlijk haar verdiende ademruimte krijgen, AWV zal samen met steden en gemeenten en de politie bekijken waar het mogelijk is om extra inname van het openbaar domein toe te laten om grotere terrassen te voorzien.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief