Nieuws

20 juni 2019

Minister Lydia Peeters wil geen koppeling van Mobiscore aan fiscale maatregelen

“Met zijn voorstel om voortaan vastgoedbelastingen te koppelen aan de Mobiscore zaait de bouwmeester opnieuw onrust bij eigenaars, huurders en handelaars,” zegt Vlaams minister van Financiën en Begroting Lydia Peeters in een reactie op de uitspraken van de Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck. De minister wijst erop dat het vervangen van het Kadastraal Inkomen als grondslag van de onroerende voorheffing een grote hervorming is die veel impact kan hebben op het vermogen van heel wat Vlamingen. “Mijn partij en ikzelf passen ervoor om dergelijke belastingen in de toekomst zomaar eenzijdig aan een instrument te koppelen waarvan nu niet geweten is welke effecten dit zal hebben op de verdeling van de fiscale lasten en de woningprijzen.”

Vlaams minister van Financiën en Begroting Lydia Peeters heeft scherpe bedenkingen bij het voorstel van de Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck om Mobiscore te gebruiken als grondslag van vastgoedbelastingen. De tool geeft interessante en nuttige informatie, maar die is tegelijk veel te beperkt om op basis daarvan fiscale maatregelen in te voeren.

Kwaliteit van de tool

De Mobiscore wordt sterk gestuurd door de afstand tot een knooppunt en dus de inplanting ten opzichte van treinstations. Minister Lydia Peeters heeft daar grote bedenkingen bij. Ze verwijst naar de conclusies van de onderliggende studie van het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) over deze knooppunten. Deze dateert van 2016 en is gebaseerd op cijfers van 2009 tot 2014. Minister Lydia Peeters: “VITO wijst zelf op de relativiteit van de conclusies, omdat deze gebaseerd zijn op oudere gegevens die bovendien tijdelijk en dynamisch zijn. De studie zou om de drie à vijf jaar geactualiseerd moeten worden.”

Zo houdt de tool rekening met de gemiddelde milieukosten van verplaatsingen: “Dat wil dus zeggen dat de score van iemand met een elektrische wagen zwaar onderschat wordt aangezien zulke wagens momenteel nog maar weinig rondrijden op onze wegen. Ook met de aanwezigheid van fietssnelwegen is geen rekening gehouden, noch met grensoverschrijdende openbaar vervoermogelijkheden.”

Daarnaast heeft de minister bedenkingen bij het feit dat op sommige plaatsen een woning in de dorpskern dezelfde Mobiscore oplevert als aan de rand van diezelfde gemeente.

Stad of platteland

Het voorstel van de Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck om bij de hervorming van de Onroerende Voorheffing niet langer het Kadastraal Inkomen maar de Mobiscore als basis te hanteren, is te beperkend, meent Lydia Peeters. Ze is niet tegen een herziening van de grondslag, maar vindt dat men bij een hervorming ook met andere factoren rekening moet houden dan enkel met de ruimtelijke inplanting van een woning.

“Ook de inspanningen van eigenaars om bijvoorbeeld de energie-efficiëntie van een woning te verhogen of om hernieuwbare energie te integreren, kunnen mee in rekening worden gebracht. Er zijn dus meer doelstellingen te realiseren dan de Vlamingen naar de stad te jagen,” zegt Lydia Peeters.

Ze waarschuwt er ook voor dat de herverdelingseffecten van een hervorming niet te onderschatten zijn en dat op zijn minst een doorgedreven simulatie vooraf noodzakelijk is. Bij de Vlaamse administratie loopt overigens een onderzoeksproject naar een nieuwe grondslag. Dat zal eind 2019 resultaten opleveren. Minister Lydia Peeters wenst niet vooruit te lopen op de resultaten van deze studie.

Onrechtvaardig

Het voorstel van de Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck om dus hogere premies en meer belastingvoordeel te geven voor wie ergens gaat wonen met een goede Mobiscore, vindt de minister totaal onrechtvaardig. Het houdt ook in dat mensen die nu op een plaats wonen met een lagere Mobiscore, zouden aankijken tegen een plotse waardevermindering van hun eigendom. “Wat dan met al die mensen die iets kochten voordat deze tool er was? Zij kunnen hun woning niet ineens verplaatsen naar een andere plek”, aldus de minister.

Lydia Peeters: “De uitspraken van de Vlaamse bouwmeester in de kranten vandaag maken me dan ook enorm ongerust. En met mij vele eigenaars, huurders en handelaars die misschien een minder goede Mobiscore hebben. Mijn partij en ik zeggen dan ook resoluut nee tegen zulke fiscale maatregelen die alleen maar gebaseerd zijn op deze Mobiscore.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief