Nieuws

22 november 2023

Minister Peeters: “Al een oplossing in zicht voor 70% van de gevaarlijke punten in Vlaanderen” 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft deze legislatuur ingezet op een versnelde aanpak van de gevaarlijke punten. Jaarlijks stelt het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW) in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een dynamische lijst met gevaarlijke punten op. Dit jaar bevat de lijst 258 locaties. “Het totaal aantal punten is afgenomen ten opzichte van de voorbije jaren. Op dit moment kunnen we al zeggen dat we voor 184 punten, een oplossing in zicht hebben.1 Dat wil zeggen dat er ondertussen al maatregelen zijn getroffen of dat er werken in uitvoering zijn of op korte termijn gepland. Zo heeft AWV sinds de start van de dynamische gevaarlijke punten 354 gevaarlijke punten weggewerkt”, zegt minister Peeters.

Jaarlijks stellen AWV en DMOW een lijst met gevaarlijk punten op die gebaseerd is op de ongevallencijfers van drie jaar. Zo is de lijst van 2023 gebaseerd op de ongevallencijfers van 2019, 2020 en 2021. 

“We leggen de lat hoog, zeker wanneer het gaat om de veiligheid van actieve weggebruikers. Ongevallen met (brom)fietsers en voetgangers tellen dan ook extra mee in het bepalen wat een gevaarlijk punt is en wat niet. Zo wordt aan elke fietser, voetganger of bromfietser een verhogingsfactor van 1,7 toegekend”, licht minister Peeters toe.

AWV screent elk punt en bepaalt wat er moet gebeuren om de verkeerssituatie veiliger te maken. Bij aanvang van deze legislatuur heeft minister Peeters AWV de opdracht gegeven om steeds bij elk punt te onderzoeken of kleine ingrepen op korte termijn de verkeersveiligheid al kunnen verhogen. De minister wil hiermee vermijden dat er jaren gewacht moet worden op structurele ingrepen waarvoor complexe werken nodig zijn. Ook krijgen schoolomgevingen voorrang bij de aanpak van gevaarlijke punten.

Voor 184 punten een oplossing in zicht

De nieuwe dynamische lijst gevaarlijke punten bevat 258 locaties (o.b.v. ongevallencijfers uit 2019-2021). Op reeds 108 punten (41%) van die lijst zijn intussen infrastructurele maatregelen uitgevoerd en op 35 punten (14%) zijn werken in uitvoering of op korte termijn gepland. Voor 41 punten (15%) worden er infrastructurele ingrepen voorbereid denk aan o.a. vergunningen die aangevraagd moeten worden of mogelijke onteigeningen.

Status Totaal
Werken uitgevoerd 108
Werken in uitvoering 23
Uitvoering gepland 12
Uitvoering in voorbereiding 41
In onderzoek 63
Afgesloten

5

On hold 6
Eindtotaal 258

Waar er nog 300 punten stonden op de dynamische lijst van 2022 (o.b.v. ongevallencijfers 2018 – 2020) en 301 punten op de lijst van 2021 (o.b.v. ongevallencijfers 2017 – 2019), staan er nog 258 op de lijst van 2023.

Wegen en Verkeer werkt hard aan het verbeteren van de infrastructuur, waar deze een rol speelt bij ongevallen, want helaas blijft gedrag vaak een belangrijke factor. De grootste killers in het verkeer blijven dan ook rijden onder invloed, afleiding en snelheid.

Sinds de start van de dynamische gevaarlijke punten aanpak heeft AWV infrastructurele ingrepen uitgevoerd op 354 gevaarlijke punten.

Detecteren van gevaar ook voor een ongeval gebeurt

Minister Peeters wil gevaarlijke punten aanpakken, maar wil vooral voorkomen dat ze zich vormen. Daarom werkt AWV niet enkel met ongevalsdata om gevaarlijke situaties in kaart te brengen. Ook wordt mogelijk gevaar opgespoord via uitgebreide verkeersveiligheidsaudits op ontwerpen, inspecties op het terrein, meldingen van burgers en signalen van lokale besturen en politie. Uit de proeftuinen van MIA (Mobiliteit Innovatief Aanpakken) werd een methodologie ontwikkeld en verder uitgerold over Vlaanderen. Zo worden nu ook bijna-ongevallen op kruispunten opgespoord waar het agentschap vermoedt dat het onveilig is. Met drones en slimme camera’s worden deze grijze punten geanalyseerd.

Overzicht gevaarlijke punten Vlaanderen: 20231121-definitieve-lijst-2023.xlsx

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief