Nieuws

21 januari 2021

Minister Peeters betrekt lokale besturen bij de strijd voor meer verkeersveiligheid

Voor Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters is verkeersveiligheid een absolute prioriteit met bijzondere aandacht voor zwakke weggebruikers. Verkeersveiligheid is iets dat moet aangepakt worden op alle bestuursniveaus. Vooral een goede samenwerking en afstemming met lokale besturen is hierin cruciaal. Peeters organiseert dan ook vijf digitale provinciale verkeersveiligheidstafels waarbij lokale besturen hun bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in Vlaanderen. “Het zijn de lokale besturen en lokale politiezones die vaak als eerste aangesproken worden op onveilige situaties in gemeenten of steden. De terreinkennis van het meest nabije bestuursniveau is enorm waardevol inzake verkeersveiligheid”, zegt Peeters.

Maandag wordt het startschot van de digitale verkeersveiligheidstafels gegeven in de provincie West-Vlaanderen, de andere provincies volgen in de weken erna. Tijdens dit overleg zal er een eerste toelichting gegeven worden over de actualisatie van het verkeersveiligheidsplan en het recentelijk gelanceerde initiatief MIA (Mobiliteit Innovatief Aanpakken). Met MIA wil minister Peeters een methodologie creëren om verschillende hervormingen door te voeren om zodoende mobiliteitsvraagstukken en infrastructuurprojecten effectiever en sneller aan te pakken.

Vlaams minister Lydia Peeters: “Voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken is er via de relance maar liefst een budget van 885 miljoen euro extra gespreid over 2021 en 2022. Budget is één zaak maar tot uitvoering en verbetering komen is een andere zaak. Ik ben vandaag nog bezig met infrastructuurwerken aan gevaarlijke punten uit de lijst van 2002. Dat is gewoonweg onaanvaardbaar. Het gaat niet altijd over meer geld. We moeten ook kijken naar hoe we processen en procedures anders kunnen aanpakken, daar kunnen we (tijds)winst uit halen. We moeten bekijken hoe alles sneller kan.”

Tijdens de online verkeersveiligheidstafels zal Het Agentschap Wegen en Verkeer ook een toelichting geven over de huidige samenwerkingsstructuren tussen de entiteiten binnen het beleidsdomein MOW en de lokale besturen. Vooral de werking van de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid (PCV) zal besproken worden.

Ook de werking van het meldpunt wegen zal toegelicht worden. Burgers kunnen via dit meldpunt infrastructurele problemen (bv. put in de weg) melden aan de wegbeheerder. Dit vormt een belangrijke tool voor info over de toestand op het terrein en dit kan nog nuttiger worden door een betere afstemming met de steden en gemeenten.

Elke verkeersveiligheidstafel zal afgesloten worden met een interactief debat waarbij lokale besturen en politie voorstellen en opmerkingen kunnen aanbrengen rond alle bovengenoemde thema’s. De input hiervan zal meegenomen worden bij de actualisatie van het verkeersveiligheidsplan en de verdere aanpak van verkeersveiligheid.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief