Nieuws

28 maart 2022

Minister Peeters bezoekt 4de leerjaar de B@S!S in Alken

“Op korte termijn verhogen we de verkeersveiligheid op de N754”

De leerlingen van de Gemeentelijke Basisschool de B@S!S uit Alken schreven allemaal een brief naar Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters voor een verkeersveiligere schoolomgeving. De kinderen kaartten de drukke en gevaarlijke gewestweg N754 aan, waar het momenteel niet veilig is om te fietsen naar school. Vandaag bezocht minister Peeters als reactie op de brief de school. “Ik lichtte ook de geplande ingrepen toe waarmee ik samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de verkeersveiligheid op de N754 op korte termijn wil verhogen”, aldus minister Peeters. “Zo wordt in de loop van dit jaar het kruispunt N754 met de Aardbruggenstraat en de Jardinstraat aangepakt.”

In september nam de Gemeentelijke Basisschool de B@S!S deel aan de 15de editie van de Strapdag. Enkele leerlingen merkten op, dat het niet voor iedereen zo eenvoudig is om met de fiets naar school te komen.

De leerlingen die in Wellen wonen, moeten meestal via de N754 naar school fietsen. “Het is een drukke en gevaarlijke straat, waar auto’s 70 km per uur mogen rijden. Vermits er geen fiets- of voetpad is, moeten fietsers de rijbaan gebruiken. Heel wat kinderen en hun ouders zien dit, omwille van de onveilige situatie, niet zitten”, vertelt directeur Tim Jeuris.

Samen met juf Karine van het 4de leerjaar besloten de kinderen om een brief naar bevoegd minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters te schrijven om dit probleem aan te kaarten. Tot groot enthousiasme van de klas stak er enkele weken later een antwoord in de brievenbus.

“Ik ontving op één dag héél veel brieven van de B@S!S uit Alken. Veilige schoolomgevingen en schoolroutes zijn voor mij een prioriteit, dus ik las de brieven van de leerlingen met zeer veel belangstelling. Vandaag bespreken we de situatie ter plekke en reiken we enkele concrete oplossingen aan tijdens het plaatsbezoek aan de N754”, zegt minister Peeters. “Hiervoor liet ik AWV de voorbije periode eerst de situatie goed in kaart brengen. Mijn doel is meer verkeersveiligheid op alle schoolroutes en in alle schoolomgevingen. Zo werd in het nieuw verkeersveiligheidsplan ook de ‘kindnorm’ expliciet opgenomen. We willen dat de weginfrastructuur in Vlaanderen zodanig is ingericht dat elk kind zich autonoom en veilig kan verplaatsen. Pas dan zullen de ouders er gerust in zijn dat hun kinderen de fiets nemen om naar hun school, hobby of sportclub te gaan.”

Minister Peeters stelt vandaag verschillende quick wins voor om de verkeersveiligheid te verhogen. Ook ziet minister Peeters mogelijkheden voor de gemeente om hiernaast een subsidie veilige schoolomgeving of veilige schoolroute aan te vragen voor verdere uitwerking van enkele knelpunten. AWV gaat nu verder in gesprek met het lokale bestuur om het dossier verder concreet uit te werken.

 1. Het herschilderen voetgangersoversteekplaats thv de St. Aldegonislaan
 2. Het verwijderen van de haagbeplanting en een deel van de parkeerstrook aan de voetgangersoversteekplaats ter hoogte van de St. Aldegonislaan
 3. Het voorzien van galgpalen met punctuele verlichting aan de voetgangersoversteekplaats thv de St. Aldegonislaan
 4. Een herhaling van zone 30 door beschildering van de rijweg
 5. Het voorzien van rugdekking voor fietsers bij de overgang van fietspaden in gemengd verkeer op Kruispunt N754 / Ridderstraat, ter hoogte van school De B@S!S en ter hoogte van de Papenakkerstraat
 6. Een verlaging van het snelheidsregime van 70 km/u naar 50 km/u
  1. Mogelijkheid bekijken om te handhaven via een trajectcontrole vanaf vlak na het plateau aan Papenakkerstraat
  2. Dit in combinatie met het voorzien van fietssuggestiestroken
 7. Het aanpassen van het kruispunt van de N754xHaverenbosstraat en x Klameerstraat : Bocht lichtjes versmallen, kop Klameerstraat sterk versmallen en groenvoorziening tussenin.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief