Nieuws

24 januari 2023

Minister Peeters bezoekt verkeerspark in Dilsen-Stokkem

“Deze legislatuur wil ik de verkeersveiligheid in schoolomgevingen én op schoolroutes drastisch verhogen. Kinderen zijn de ideale fietsambassadeur om op middellange termijn te helpen om de modal shift naar meer duurzame verplaatsingen te realiseren”, dat vertelt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters tijdens een bezoek aan het verkeerpark in Dilsen-Stokkem, een initiatief van het PLOT, de Limburgse veiligheidsschool. “Het verkeerspark is speciaal opgericht om kinderen van het 5de en 6de leerjaar leerlingen te trainen in het (her)kennen van de verkeersborden en -regels en deze toe te passen. Meer dan 550 leerlingen zullen het park in de komende weken bezoeken”, aldus Pieter Indemans, schepen van Onderwijs.

Jongeren komen dagelijks in contact met het verkeer en jammer genoeg ook met verkeersonveilige situaties. Het is belangrijk dat zij de verkeersborden en -regels leren zodat zij weten en begrijpen hoe ze zich in het verkeer moeten gedragen. Het verkeerspark is speciaal opgericht om kinderen van het 5de en 6de leerjaar te trainen in het (her)kennen van de verkeersborden en -regels en deze toe te passen.

“Verkeerseducatie maakt deel uit van het lessenpakket en dat is maar goed ook. De leerkrachten helpen de kinderen voorbereiden op het verkeerspark maar ook de ouders kunnen hier een rol in spelen. Verkeerseducatie gebeurt niet enkel in de klas, maar ook thuis door het overnemen van het gedrag van de ouders in het verkeer”, vertelt schepen Indemans.
“Kennis en vaardigheden op een hoog niveau houden, is een aandachtspunt voor alle weggebruikers. Een leven lang. Het is heel goed dat we via deze verkeersparken verkeerseducatie bij een kwetsbare doelgroep zoals kleuters, kinderen en jongeren kunnen bijsturen. Want het zijn zij die zich vaak als voetganger of fietser in het verkeer begeven”, gaat minister Peeters verder, “Zo hebben we in het nieuw verkeersveiligheidsplan ook de nodige aandacht besteed aan het luik educatie en dat voor alle leeftijdsgroepen.”

Veilige schoolomgevingen & schoolroutes

“Onveilige kruispunten en onveilige fietsroutes zijn vaak voorkomende klachten van fietsers én de reden waarom ouders hun kinderen niet met de fiets naar school durven te laten gaan. Deze legislatuur wil ik de verkeersveiligheid in schoolomgevingen én op schoolroutes drastisch verhogen”, zegt minister Peeters. 

Via de subsidies voor veilige schoolroute of veilige schoolomgeving ondersteunt minister Peeters steden en gemeenten om woon-schooltrajecten van kinderen en jongeren op gemeentewegen verkeersveiliger te maken. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de uitgaven.

Stad Dilsen-Stokkem heeft opnieuw twee dossiers ingediend bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van minister Peeters, samen goed voor een financiële bijdrage van 182.455,30 euro vanuit Vlaanderen. De stad kan rekenen op een bedrag van 159.413,27 euro om twee schoolroutes aan te pakken. Dit op het woon-schooltraject naar IMK Lanklaar en naar De Garve in Stokkem. Daarnaast trekt Peeters 23.042,03 euro uit om de schoolomgeving aan IMK in Lanklaar verder te verbeteren.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief