Nieuws

4 maart 2024

Minister Peeters: “Campus Diepenbeek bereidt komst trambus voor: omgevingsvergunning aangevraagd voor herinrichting campus”

De Werkvennootschap heeft de omgevingsvergunning aangevraagd voor de aanleg van een vrije busbedding met centrale halte op de campus van Diepenbeek, dat meldt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “De trambus zal vanuit Hasselt via een eigen bedding door de campus rijden, richting Maasmechelen via Genk. Ook de omgeving rond de bedding krijgt een upgrade met extra wandelpaden, vernieuwde fietssnelwegen en een centraal halteplein.”

Vrije busbaan tussen Elfde-Liniestraat en campus Diepenbeek

Vanuit Hasselt rijdt de trambus langs de Universiteitslaan via een nieuwe vrije busbedding vanaf iets voorbij de Kiezelstraat de campus binnen. Op de campus volgt de trambus een eigen traject tot aan het nieuwe halteplein. Vervolgens rijdt de trambus via de huidige Agoralaan richting Campuslaan.

“De Agoralaan wordt autovrij gemaakt en ingericht als een groene boulevard met een vrije trambusbedding en een veilige en comfortabele fietssnelweg. De rotonde aan de Agoralaan wordt een viertakskruispunt, waarbij (tram)bussen voorrang krijgen dankzij slimme verkeerslichten. De halte komt in het hart van de campus, centraal tussen de verschillende onderwijsinstellingen. Aan deze halte stoppen ook de reguliere buslijnen. Met de realisatie van dit project zal er een volledig vrije busbaan zijn tussen de Elfde-Liniestraat en campus Diepenbeek. Hierdoor ontstaat een vlotte en snelle verbinding tussen de twee campussen, hetgeen voor studenten die pendelen tussen de campussen heel interessant is”, vertelt minister Peeters.

De provincie Limburg zal in het kader van het masterplan van de campus een nieuwe ontsluitingsweg voorzien voor auto- en vrachtverkeer dat in de toekomst niet meer langs de Agoralaan de campus zal in- en uitrijden.

Het deel van het tracé tussen Hasselt en Campus Diepenbeek

Het halteplein

Het centrale halteplein wordt de ontvangstlobby van de campus. Alle perrons worden beschut door hoogwaardige luifels. De fietsenstallingen en het zuidelijke perron zijn gekoppeld met eenzelfde overkoepelend dak. Zo kan de reiziger bij regen of wind schuilen en overstappen in de best mogelijke omstandigheden. Zowel de trambus als de reguliere bus halteren aan de perrons. Reizigers kunnen zo vlot en zonder tijd te verliezen van het ene voertuig op het andere overstappen, of gebruik maken van fiets- en andere deelsystemen. Momenteel staat er een testopstelling van de luifel aan het kruispunt van de Agoralaan en het Wetenschapspark, naast het Applicatiecentrum Beton en Bouw.

Meer info: https://hovhasseltmaasmechelen.be/project/9-11-2023-testopstelling-van-de-haltearchitectuur-op-de-campus-diepenbeek/

Visualisatie van de toekomstige halte op de campus

‘Ecocampus’ met autoluw karakter

De komst van de trambus past binnen het globale masterplan voor de campus van de provincie Limburg. Zo wordt de campus op termijn omgevormd tot een belevingsvolle ontmoetingsplek. Dat doen we door een groene parkboulevard in te richten op de Agoralaan met een trambushalte waar studenten en medewerkers van de verschillende onderwijsinstellingen comfortabel kunnen wachten op de trambus.

Het is deel van een breder plan om de hele campusomgeving duurzamer, groener en autoluw te maken. Tevens past dit project in de doelstelling om een modal shift naar meer duurzame verplaatsingen te creëren bij de studenten en werknemers van de campus. Om die modal shift te realiseren ten voordele van duurzame vervoersmiddelen, werd in 2023 een transitiemanager aangesteld. Dit project is de eerste concrete realisatie binnen de samenwerkingsovereenkomst tussen de partners (Vlaamse overheid, onderwijsinstellingen, gemeente Diepenbeek stad Hasselt, POM Limburg) om bij te dragen aan de modal shift.

Mia in Actie

“Met ‘MIA in Actie’ gaan we samen met o.a. Living Tomorrow, Embuild Limburg, UHasselt en het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) onderzoek uitvoeren en experimenteren met innovatieve materialen en technieken met als doel die te implementeren in de standaardmaterialen voor wegen- en waterbouwsector”, aldus minister Peeters. “Met andere woorden: een living lab voor de bouwsector en onderzoeksinstellingen op Campus Diepenbeek. Dit past binnen de overkoepelende SALKturbo-strategie, hiervoor werd 500.000 euro uitgetrokken.”

Volgende stappen

Openbaar onderzoek

De omgevingsvergunning voor Campus Diepenbeek werd aangevraagd op 10 februari. Het dossier wordt eerst volledig en ontvankelijk verklaard. Vervolgens zal het openbaar onderzoek starten. Tijdens de fase van het openbaar onderzoek kan iedereen de plannen voor Campus Diepenbeek inkijken bij gemeente Diepenbeek. Je kan de vergunningsaanvragen ook raadplegen via het omgevingsloket.

Infomarkt 7 maart 2024

In kader van het openbaar onderzoek organiseert De Werkvennootschap een reizende infomarkt
op donderdag 7 maart op de campus van Diepenbeek. Iedereen is welkom om de plannen in te kijken en rechtstreeks vragen te stellen aan het projectteam. Ook de provincie Limburg en De Lijn zullen aanwezig zijn.

Iedereen is doorlopend welkom op volgende momenten:

  • UHasselt - Agora: 9u tot 11u
  • UCLL – Foyer: 12u tot 14u
  • PXL – Gebouw H: 15u tot 17u30

Start van de werken

De start van de werken is momenteel gepland voor het najaar 2024. Eens de vergunning is goedgekeurd, zullen we meer zicht hebben op de verkeershinder en de fasering van de werken. Zodra dit duidelijk is, communiceren we via www.hovhasseltmaasmechelen.be.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief