Nieuws

13 februari 2022

Minister Peeters: “De Vlaamse Waterweg onderzoekt nieuwe Pater Sangersbrug”

Maaseik | Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters maakt vandaag bekend dat de Pater Sangersbrug na verschillende onderzoeken door het onderzoeksteam Expertise Beton en Staal van categorie 3 naar categorie 4 gaat, dit betekent van matige toestand naar slechte toestand. Minister Peeters gaf De Vlaamse Waterweg nv de opdracht onderzoek te voeren naar de bouw van een nieuwe brug. “De Vlaamse Waterweg heeft inzake bruggen over het water heel wat expertise in huis. Daarnaast is de hele waterbeheersingsproblematiek en grensoverschrijdende samenwerking haar absoluut niet vreemd”, duidt minister Peeters. Aangezien het over een gewestweg gaat zal er nauw samengewerkt worden met Agentschap Wegen en Verkeer, ook lopen er gesprekken met Nederland.

Toekomst Pater Sangersbrug

De Vlaamse Waterweg nv is samen met studiebureau Sweco Arcadis op vraag van minister Peeters bezig met het onderzoek naar een nieuwe Pater Sangersbrug. Het studiebureau heeft o.a. expertise in het vernieuwen en verhogen van de bruggen over het Albertkanaal. Het Agentschap Wegen en Verkeer volgt het onderzoek nauw mee op.

“Op basis van inspecties door het onderzoeksteam Expertise Beton en Staal werd de brug recent ingedeeld in categorie 4, wat betekent ‘dringend aan te pakken’. Bruggen in Vlaanderen worden ingedeeld in verschillende categorieën naargelang hun toestand, die varieert van 1 (goed) tot 5 (zeer slecht)”, zegt minister Peeters. “Initieel lagen er meerdere alternatieven voor de renovatie van de Pater Sangersbrug op tafel, waaronder een renovatie van het bestaande brugdek met behoud van de bestaande pijlers en geïntegreerde fietsinfrastructuur tot een volledige nieuwe fietsbrug en renovatie van het bestaande wegdek. Gezien de nieuwe categorisering (categorie 4) ben ik van oordeel dat een nieuwe weg- en fietsbrug hier de duurzaamste oplossing biedt.”

Momenteel loopt er een studie rond de modaliteiten en locatie. Die zal ook meer informatie verschaffen over de raming, timing, juridische en ecologische risico’s, verwachte hinder voor het verkeer en uiteraard ook een analyse rond de hoogwaterveiligheid bij het bouwen van een nieuwe brug. Minister Peeters verwacht op korte termijn de eerste inzichten hierover te verkrijgen van De Vlaamse Waterweg nv.

Samenwerking met Nederland

De Vlaamse administraties van minister Peeters zaten al samen met hun Nederlandse collega’s van Rijkswaterstaat, provincie Nederlands Limburg en Waterschap Limburg. Daar de brug voor beide landen van cruciaal belang is, werd er afgesproken om mogelijke synergiën te zoeken om zo tot een toekomstgerichte en duurzame oplossing te komen. Ook de financiering van een nieuwe brug werd besproken, de verschillende partners bekijken wat hier mogelijk is en onderzoeken ook de subsidiemogelijkheid door Interreg Europe. Vanuit Vlaanderen had minister Peeters op haar investeringsplan voor 2022 al reeds 8 miljoen euro voorzien voor de renovatie van de huidige brug, deze middelen blijven gereserveerd. Tot slot werd ook minister Peeters haar ambitie om het grensoverschrijdend fietsverkeer te verbeteren onderschreven. Er werd een werkgroep met alle betrokken partijen opgericht.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief