Nieuws

7 juni 2022

Minister Peeters investeert in extra fietstelpalen over heel Vlaanderen

Fietsers tellen - en weten waar en wanneer ze passeren - levert niet enkel interessante informatie op, maar stimuleert ook het fietsen zelf. Daarom investeert Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters op meer dan 60 locaties in extra fietstellers op fietspaden langs gewestwegen. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is de wegbeheerder van ruim 7.700 km fietspaden. “We willen een fietsreflex creëren bij elke Vlaming zodat die bij elke verplaatsing spontaan aan de fiets denkt. Tegen 2025 willen we het aandeel functionele verplaatsingen per fiets opkrikken naar 20%”, aldus minister Peeters.

De volgende maanden verschijnen er op meer dan 60 locaties nieuwe fietstellers langs Vlaamse gewestwegen. De meeste van deze installaties hebben twee tellers, één per rijrichting. Elke provincie krijgt 12 meetlocaties, waarvan telkens drie met display. De extra tellers komen bovenop de 15 bestaande installaties.

“We investeren fors in onze fietsinfrastructuur, zo zorgen we voor meer en betere fietspaden en fietssnelwegen. We hebben afgelopen jaren de investeringen fors opgetrokken, zo investeren we ook dit jaar 328 miljoen euro”, zegt minister Peeters. “Deze fietstellers, goed voor een budget van 1 miljoen euro, motiveren fietsers en geven ons waardevolle informatie over fietsstromen en intensiteit van fietsen, wat slimmere beleidskeuzes oplevert.”

Fietsen stimuleren en in kaart brengen

Het tellen van fietsers levert interessante data op. Ingeslepen inductielussen in het wegdek registreren hoeveel en wanneer fietsers passeren. Ze werken op batterijen - vaak aangestuurd via zonne-energie - en versturen data via 4G.

“De verzamelde data kan onder andere helpen bij het nemen van beslissingen. Zo kan er bijvoorbeeld onderzocht worden wat het effect is van nieuwe investeringen op het fietsverkeer. Daarnaast hebben fietstelpalen ook een motiverende functie. De tikkende teller op het display bekroont elke nieuwe fietser die voorbij komt, maar geeft ook het signaal aan de omgeving dat fietsen een bewuste en slimme mobiliteitskeuze is”, aldus minister Peeters.

Start in Limburg

In mei installeerde AWV de tellers al in Limburg o.a. in As, Peer en Lommel. De andere fietstelpunten zullen voor het einde van dit jaar actief zijn. AWV is trouwens niet de enige organisatie die fietsers telt. Ook steden en gemeenten tellen, net als de provincies. De nabijheid van drukke fietsroutes zoals fietssnelwegen en interessante knooppunten zoals bruggen over water of sporen, bepalen de selectie van toekomstige locaties. Alle data zijn open voor gebruik door derde partijen.

Meer info: https://wegenenverkeer.be/wegen/fietsinfrastructuu...

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief