Nieuws

13 februari 2023

Minister Peeters: “Nieuwe Pater Sangersbrug wordt naast bestaande brug gebouwd”

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters liet vorig jaar weten dat er een nieuwe brug komt tussen Maaseik (BE) en Echt-Susteren (NL). “De Pater Sangersbrug heeft al heel wat jaren op de teller staan en is dringend aan vervanging toe. We trekken 20 miljoen euro uit voor de bouw van een nieuwe brug. De Pater Sangersbrug vormt een belangrijke verbinding tussen beide Limburgen, het is daarom belangrijk om het verkeer zo min mogelijk te onderbreken. We hebben er dan ook voor gekozen om de nieuwe brug iets verder stroomopwaarts naast de bestaande brug te bouwen zodat er een verbinding blijft tussen beide oevers”, zegt minister Peeters. In het voorjaar worden er infomarkten georganiseerd.

De Pater Sangersbrug werd in 1952 in gebruik genomen en is een symbool voor beide Limburgen. De huidige brug is sterk verouderd en kreeg nog een extra klap tijdens de waterbom en de hoge waterstanden in de zomer van 2021. “Ik ben toen meteen ter plaatse gaan kijken met experts van Expertise Beton en Staal (EBS) en De Vlaamse Waterweg nv. Al snel werd duidelijk dat de brug vervangen moest worden. Want op basis van inspecties werd de brug ingedeeld in categorie 4, wat betekent ‘dringend aan te pakken’. Op de huidige brug is er ook niet voldoende plaats voorzien om fietsers en voetgangers veilig te laten oversteken. Een probleem dat we meteen aanpakken met de nieuwe brug”, aldus minister Peeters.

De Vlaamse Waterweg nv stelde de THV Arcadis/Sweco aan om de ligging en het ontwerp van de nieuwe brug te bepalen. Het concept werd voorgelegd aan een werkgroep met alle betrokken instanties uit Nederland en Vlaanderen. Samen werd geopteerd om de nieuwe brug ten zuiden van de bestaande brug aan te leggen. Hierdoor wordt de bestaande brug (zoveel mogelijk) in dienst gehouden tijdens de constructie van de nieuwe brug.

Nieuwe brug zal onderdeel uitmaken van fietssnelweg

De huidige Pater Sangersbrug maakt onderdeel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, momenteel loopt de wijzigingsprocedure tot fietssnelweg. Dit moet ervoor zorgen dat de nieuwe brug een verbinding kan maken met de in uitbouw zijnde ‘doorfietsroute’ aan Nederlandse kant.

“Op een gemiddelde werk/schooldag maken zo’n ±1.500 fietsers de oversteek en tijdens het weekend is er ook enorm veel recreatief fietsverkeer. Vanuit de stad Maaseik zijn wij erg enthousiast dat de nieuwe brug een duurzame brug zal worden met beter gescheiden verkeersstromen en veilige fiets- en voetgangerszones”, benadrukt Johan Tollenaere, burgemeester van Maaseik. “Er is gekozen voor een klimaat-robuust ontwerp (zit momenteel in finale fase) dat zorgt voor een omslag naar een duurzaam multimodaal stedelijke mobiliteit. Met de bouw van een nieuwe brug grijpen we ook de kans om de functionele relaties, maar ook de recreatieve, fiets- en voetvoorzieningen op de brug uitermate te optimaliseren.”

Europese middelen

De SALKturbo-taskforce heeft afgelopen week het dossier van een nieuwe brug in Maaseik mee opgenomen voor de aanvraag van Efro-middelen binnen het thema ‘Duurzaam Vlaanderen’ dat zich richt op projecten voor het bevorderen van duurzame multimodale stedelijke mobiliteit. De procedure is momenteel lopende.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief