Nieuws

14 november 2023

Minister Peeters trapt samen met XIU vzw 6de FLUODAG af

“Goed zichtbaar zijn in het verkeer kan mensenlevens redden”

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters trapte samen met XIU vzw en de leerlingen van de Stedelijke Bouwvakschool Dilsen de 6de nationale FLUODAG af in Dilsen-Stokkem. “Het is zo belangrijk om goed verlicht te fietsen en ook fluo te dragen in het verkeer. Het dragen van fluo is zoiets eenvoudig maar kan levensreddend zijn. Het zorgt ervoor dat de zichtbaarheid voor aankomend verkeer in het donker maar liefst verdrievoudigt en reikt zelfs tot op 150 meter. Het gaat écht om zien en gezien worden in het verkeer”, aldus minister Peeters. XIU vzw is een vrijwilligersorganisatie die ijvert voor meer verkeersveiligheid bij jongeren en kan rekenen op steun vanuit de Vlaamse overheid.

Verkeersslachtoffers in het donker

Het belang van goed zichtbaar te zijn in het verkeer, mag niet onderschat worden. Met 2.278 fiets- en voetgangersslachtoffers in het donker per jaar, blijft zichtbaarheid een belangrijke factor in het redden van mensenlevens. In 2022 vielen er in Vlaanderen 18 voetgangersdoden en 16 fietsdoden in het donker te betreuren. Uit de ongevallencijfers van 2022 blijkt dat ongeveer 1 op 4 voetgangersslachtoffers in het donker valt. Kijken we naar het aantal voetgangersdoden in het donker dan zien we voor het jaar 2022 dat dit aandeel 50% (18/36) bedraagt. Het aantal zwaargewonde voetgangers in het donker is 32,1% (72/224).

“We zien dus stelselmatig dat de ernst van de voetgangersslachtoffers hoger is bij duisternis. Globaal zien we doorheen de jaren pieken in het aantal voetgangersslachtoffers tijdens de ochtend- en avondspits in de wintermaanden optreden”, duidt minister Peeters.

Kijken we naar het aantal fietsslachtoffers in het donker dan zien we voor het jaar 2022 dat dit aandeel 17,4% (1.811/10.434) bedraagt. Het aantal fietsdoden heeft een aandeel van 20,3% (16/79), wat meer is dan in 2021 (10,5%) en 2020 (16%). Kijken we naar het aantal zwaargewonde fietsers in het donker dan zien we voor het jaar 2022 dat dit aandeel 19,9% (205/1.030) bedraagt, een hoger aandeel dan in 2021 (15,9%) en 2020 (13,7%).

Deze cijfers zijn voldoende voor Vlaams minister Peeters om ook dit jaar terug in te zetten op meer bewustwording rond het belang van zichtbaarheid het verkeer en het gebruik of het dragen van fluo.

Draag fluo en red levens

Minister Peeters blijft inzetten op educatie en sensibilisering binnen het Vlaamse verkeersveiligheidsbeleid, dit met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen. Tijdens de FLUODAG wil de minister samen met XIU vzw de verkeersveiligheid van fietsende jongeren extra onder de aandacht brengen. De donkerste periode van het jaar start, er zijn slechte weersomstandigheden en de zichtbaarheid in het verkeer neemt af. Wie geen goed werkende fietsverlichting heeft of met een fiets rijdt die wettelijk niet in orde is, loopt in deze periode het risico dat andere verkeersdeelnemers hem of haar in het duister niet of te laat opmerken.

“Degelijke fietsverlichting en de wettelijk verplichte reflectoren zijn de basis voor een goede zichtbaarheid op grotere afstand, zodat andere weggebruikers hun gedrag kunnen aanpassen en ongevallen met fietsers kunnen vermijden. Ook het dragen van fluoreflecterend materiaal zorgt ervoor dat je opvalt in het verkeer. Met reflecterend materiaal verdrievoudigt de zichtbaarheid voor aankomend verkeer in het donker. Je verhoogt niet alleen je eigen veiligheid maar je zorgt er tegelijk ook voor dat andere je makkelijker opmerken. Het is een kleine moeite die kan zorgen voor een groot verschil. Daarnaast willen we alle bestuurders van gemotoriseerd verkeer oproepen om in deze periode extra waakzaam te zijn voor de actieve weggebruikers”, aldus minister Peeters.

Verschillende acties rond zichtbaarheid in het verkeer

De FLUODAG van XIU vzw is één van de sensibiliseringsacties rond het dragen van fluo in het verkeer. Met hun campagne focussen zij op de leerlingen in de lagere school. Campagnes zoals ‘Helm Op Fluo Top’ en OPVALLR van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) hebben een ruimere doelgroep en spreken bv. ook middelbaarstudenten aan. Alle campagnes hebben één doel voor oog: jongeren stimuleren om tijdens de donkere maanden op een veilige en zichtbare manier te voet of met de fiets naar school te komen.

Veilige schoolomgevingen en -routes

Naast het voeren van sensibiliseringscampagnes op maat van scholieren, werkt minister Peeters ook systematisch knelpunten op schoolroutes langs gewestwegen weg. Daarnaast ondersteunt de minister lokale besturen bij het veiliger inrichten van schoolomgevingen en -routes langs gemeentewegen. Een veilige schoolroute beperkt zich niet tot de onmiddellijke omgeving van de schoolpoorten én is voor ouders één van de voorwaarden om kinderen zelfstandig naar school te laten gaan, zeker met de fiets. Minister Peeters heeft samen met 241 steden en gemeenten al 1856 schoolomgevingen en meer dan 330 schoolroutes aangepakt. Dossiers voor de subsidie veilige schoolomgeving kunnen nog steeds worden aangevraagd.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief