Nieuws

5 maart 2021

Minister Peeters trekt Belgisch verzet tegen nieuwe Europese cabotageregels

Lydia Peeters: ‘In het belang van onze transportbedrijven stappen we naar Hof van Justitie van Europese Unie’

België stapt onder leiding van Vlaanderen naar het Hof van Justitie van de Europese Unie om de nieuwe cabotageregels die Europa wil opleggen aan te vechten. “De nieuwe regelgeving is zeer nadelig voor onze wegvervoersector”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “De leefbaarheid en de toekomst van onze transportfirma’s staan op het spel. Ik wil al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat de nieuwe Europese cabotageregels worden bijgestuurd.”

Wat houden de nieuwe cabotageregels in?

Cabotage is het verrichten van nationaal vervoer in een andere lidstaat dan die waar men gevestigd is. Vlaanderen en België gaan niet akkoord met de invoering van een afkoelingsperiode van vier dagen na cabotage. Die afkoelingsperiode betekent dat vervoerders na drie cabotageritten gedurende vier dagen geen nieuwe cabotage meer mogen ondernemen in dezelfde lidstaat. 

“Deze nieuwe regel beperkt de toegang tot belangrijke markten in onze buurlanden, in het bijzonder in Frankrijk. Dit kan het verdienmodel van Belgische en Vlaamse transportbedrijven onderuit halen en kan ik dus helemaal niet goedkeuren”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters. “De internationale vervoersactiviteit van onze transportsector concentreert zich in onze buurlanden. Vooral voor de talrijke kleinere spelers die actief zijn op de Franse en de Duitse markt is deze regel zeer nadelig. Net het feit dat onze wegvervoerders op de terugweg van een internationaal transport nog cabotageoperaties kunnen uitvoeren, maakt dat de transportsector nog leefbaar is, ondanks de hoge loonkosten in dit land. De Belgische markt is zelf te klein om het verwachte verlies aan ritten op te vangen.”

Minister Lydia Peeters trekt Belgisch beroep

Europa wil via Europees mobiliteitspakket een meer competitieve wegvervoermarkt in de EU creëren, met betere en eerlijkere arbeidsvoorwaarden voor de werknemers in de sector. Dit pakket bevat zeer veel positieve elementen, die door Vlaanderen en België enorm worden toegejuicht. Echter kunnen ze zich niet vinden in de uiteindelijk goedgekeurde cabotageregels. “Gezien de grote economische belangen die hier op het spel staan voor onze wegvervoerders heb ik in overleg met mijn twee gewestelijke collega’s beslist om aan te sluiten bij het beroep dat eerder werd ingediend door Malta. Onder leiding van mijn Vlaamse administratie werken de drie gewesten nu aan een memorie ter onderbouwing van de Belgische interventie in deze zaak. Afhankelijk van hoe het Hof zich zal opstellen en welke strategie de Commissie zal hanteren, kunnen de nieuwe regels in de toekomst nog bijgestuurd worden.”

Wat is het Europees mobiliteitspakket?

In de zomer van 2020 heeft de transportcommissie van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe Europese mobiliteitspakket wegvervoer. Dit was het resultaat van een lang wetgevend proces, inclusief onderhandelingen met het Europees Parlement, dat bijna drie jaar in beslag genomen heeft. Het mobiliteitspakket legt nieuwe regels op voor de toegang tot het beroep en tot de markt, de rij- en rusttijden en de tachografen en de handhaving en detachering van bestuurders in de wegvervoersector. Deze traden allen in werking vorige zomer. De regels van de verordening inzake markttoegang, waaronder de cabotageregeling, worden pas van toepassing in februari 2022.

Europa wil met dit mobiliteitspakket onder andere komaf maken met de oneerlijke concurrentie tussen de lidstaten en sociale dumping: het inzetten of detacheren van chauffeurs in andere lidstaten tegen een veel goedkoper loon dan wat gangbaar is dat land. Het gevolg daarvan is dat Vlaamse bonafide firma’s uit de markt worden geprijsd.

Grote stap vooruit, behalve voor cabotage

“Het mobiliteitspakket betekent een grote stap vooruit wat betreft de sociale aspecten in de sector van het wegvervoer”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters. “Het zal zorgen voor beter arbeidsomstandigheden voor vrachtwagenchauffeurs, speciale detacheringsregels in de internationale vervoersector, een actualisatie van de regels voor toegang tot de markt van wegvervoerder én effectiever optreden tegen postbusfirma’s in EU-lidstaten met lagere loonkosten. Als minister bevoegd voor mobiliteit sta ik volledig achter die verbeteringen, maar de nieuwe cabotageregels zijn voor ons onaanvaardbaar. In het originele voorstel van de Europese Commissie stond er nog een liberalisering van de cabotage, wat past in de visie van Europa om te streven naar een eengemaakte Europese markt. Deze inperking van de cabotagemogelijkheden is er gekomen door de protectionistische overwegingen van enkele grote staten, die zo proberen om kom af te maken met de concurrentie die ze voelen van onder meer onze Vlaamse transportbedrijven. Daarom bundelen we de krachten en sluiten we ons aan bij het rechtszaak van Malta, één van de vele lidstaten die eveneens niet akkoord kon gaan met die invoering.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief