Nieuws

10 februari 2021

Minister Peeters verdubbelt het mobiliteitsbudget voor de vaccinatiecentra

In een vorige beslissing van de Vlaamse Regering werd per vaccinatiecentrum een gemiddeld basisbedrag van 10.000 euro per maand voorzien per vaccinatiecentra om te ondersteunen in individuele oplossingen voor personen met een mobiliteitsbeperking via de mindermobiele centrales of taxidiensten. Dit basisbedrag werd verrekend naar inwonersaantal. “Nu wordt dit basisbedrag opgetrokken naar gemiddeld 20.000 euro per maand per vaccinatiecentrum om ook te kunnen voorzien in collectieve mobiliteitsoplossingen. De lokale besturen kunnen naar eigen keuze beslissen hoe ze deze middelen aanwenden hetzij via belbussen, private busbedrijven of taxidiensten”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

Uit een bevraging die Vlaams minister van Mobiliteit Peeters deed bij alle steden en gemeenten bleek een diverse bezorgdheid en een groot verschil in behoeften. Hierdoor werd snel duidelijk dat één centraal aanbod uitwerken geen antwoord zou bieden op alle noden en bovendien een groot verschil in tussenkomst zou betekenen ten aanzien van de verschillende lokale besturen. 

“Daarom werd beslist te werken met forfaitaire subsidiebedragen per vaccinatiecentrum, zowel voor het organiseren van het vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking als het versterken van het collectief vervoer. Zo kunnen lokale besturen maximaal inzetten op de bereikbaarheid naar de vaccinatiecentra”, zegt minister Peeters.

De Vlaamse regering besliste eerder om voor elk vaccinatiecentrum een mobiliteitsbudget per maand te voorzien voor het vervoer voor minder mobiele mensen. Aanvullend op dit budget wordt nu ook een forfait toegekend om het openbaar vervoer te versterken, zo besliste de Vlaamse Regering op 10 februari 2021.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Een tijd geleden maakten we al 65 miljoen euro vrij voor het logistieke luik van de vaccinatiecentra. Elk lokaal bestuur kreeg een concreet bedrag meegedeeld dat het onder meer kon inzetten voor het vervoer van minder mobiele mensen. We maken nu extra geld vrij voor het collectief vervoer. De lokale besturen zijn er klaar voor. Vanaf 15 februari worden de eerste mensen gevaccineerd in de Vlaamse vaccinatiecentra.”
Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke: “Vlaanderen heeft gekozen voor een vaccinatiecentrum dicht bij huis, waar we zoveel mogelijk mensen willen vaccineren: dit komt immers de snelheid van het vaccinatieproces ten goede. Wie echt niet in het vaccinatiecentrum geraakt, wordt thuis gevaccineerd. Wie het moeilijk heeft, willen we op deze manier helpen. Door zo te werken, doen we er alles aan om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te bereiken.”

Mobiliteitsbudget voor de organisatie van vervoer voor minder mobiele mensen

De subsidie bedraagt 0,143 euro per inwoner van de door het vaccinatiecentrum bediende gemeenten per maand en wordt dus berekend op basis van het totale inwonersaantal van de gemeenten die het vaccinatiecentrum bedient. Hiermee kunnen de lokale besturen het vervoer regelen voor de mensen die een beroep zullen moeten doen op aangepast vervoer om naar het vaccinatiecentrum te komen. De lokale besturen zijn daarbij vrij om eventueel (tarief)afspraken te maken met taxidiensten, minder mobielen centrales en andere diensten aangepast vervoer die actief zijn in hun regio. Hierover nam de Vlaamse Regering reeds een beslissing op 22 januari 2021.

Mobiliteitsbudget voor de optimalisatie van het collectief vervoer

Ook hier is er immers een grote diversiteit, afhankelijk van de lokale context en de afstand tot het vaccinatiecentrum. Dit mobiliteitsbudget wordt op dezelfde wijze berekend en toegekend als het mobiliteitsbudget voor het vervoer van minder mobiele mensen, zijnde 0,143 euro per inwoner van de gemeenten die het vaccinatiecentrum bedient per maand. De beslissing hierover werd vandaag genomen door de Vlaamse Regering. Het staat aan de gemeenten vrij in te vullen waarvoor zij dit mobiliteitsbudget inzetten: inleggen van een specifieke pendel- of shuttledienst, toegankelijk maken van een halte aan het vaccinatiecentrum, het ter beschikking stellen van deelfietsen,…

Meer info

Meer informatie over de inrichting en organisatie van de vaccinatiecentra vindt u op https://www.laatjevaccineren.be/alles-voor-een-vlo...

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief