Nieuws

30 november 2022

Minister Peeters wil het fietsgebruik in Genkse havenregio stimuleren

“Engagementsverklaring is een eerste stap richting een fietsboost”

De Genkse havenregio kent een strategische ligging aan het Albertkanaal, met verschillende inlandterminals en een spooraansluiting. Hierdoor vormt ze een belangrijke schakel in de verduurzaming van de logistieke sector in Vlaanderen. De haven en de bedrijven die er actief zijn hebben een ambitieuze modal shift voor ogen, niet alleen op het vlak van hun logistieke activiteiten, maar ook wat het woon-werkverkeer van en naar de haven betreft. Dat laatste wil Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters een duwtje in de rug geven: “Vandaag hebben we met alle partners een engagementsverklaring ondertekend waarmee we de fietsverplaatsingen in de Genkse havenregio o.a. op Logistics Valley Flanders willen stimuleren. Met Vlaanderen hebben we alvast geïnvesteerd in comfortabele en veilige fietsinfrastructuur in en rond het Genkse trimodaal ontsloten terrein. Samen met alle partners willen we nog nauwer gaan samenwerken en een echte fietsboost realiseren.”

Voor Vlaams minister Lydia Peeters is de voormalige Fordsite een belangrijk ontwikkelingsgebied voor Limburg, zowel op economisch vlak als op het vlak van duurzaamheid. In juni 2021 gaf minister Peeters samen met haar collega’s uit de Vlaamse regering het startschot voor de herinrichtingswerken op de voormalige Fordsite en voor de aanleg van een nieuwe kaaimuur.

Bij de aanleg van de infrastructuur ging er veel aandacht naar veilige en comfortabele fietspaden op de site. Zo loopt het traject van de fietssnelweg F76 (Genk-Tongeren) dwars door Logistics Valley Flanders. 

“Met de Vlaamse Waterweg nv hebben we iets meer dan vijf kilometer nieuwe fietspaden aangelegd. Een dubbelrichtingsfietspad van vier meter breed maakt de verbinding tussen de Mondeolaan en Henry Fordlaan en maakt deel uit van de F76. Tevens werden de bedrijfspercelen ontsloten met vrijliggende dubbelrichtingsfietspaden van drie meter breed. Daarnaast komen er in 2023 ook nog fietsenstallingen ter hoogte van de toegangen van bedrijven”, duidt minister Peeters.
“Samen met alle publieke en private partners realiseerden we een bedrijventerrein dat state of the art is inzake duurzaamheid, mobiliteit en gemeenschappelijke voorzieningen. Zo hadden we bij de inrichting veel aandacht voor een performante fietsinfrastructuur en voor groene ruimtes. Daarnaast staan de bedrijven die zich hier vestigden, symbool voor het vertrouwen van ondernemers in de sterke en duurzame troeven van de binnenvaart”, benadrukt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv

Ook het Agentschap Wegen en Verkeer realiseerde een aantal cruciale fietsprojecten in de buurt van het Genkse trimodaal ontsloten terrein. Zo werd in 2021 de Taunusweg voorzien van een fietssnelweg, werd de H. Fordlaan ingericht met fietspaden en werden de fietspaden langs de N750 Oosterring (tussen de rotonde H. Fordlaan en de N730 naar Zutendaal) vernieuwd. Ook de rotonde Fordlaan x Taunusweg werd gerenoveerd.

Fietsboost in de Genkse havenregio

Vanuit Vlaanderen investeert minister Peeters jaarlijks meer dan 300 miljoen euro in fietsinfrastructuur. Ook in en rond de Genkse havenregio werd, zoals hierboven beschreven, de afgelopen jaren heel wat gerealiseerd. Maar minister Peeters wil nog een stap verder gaan met de ondertekening van een engagementsverklaring met als doel het fietsgebruik te stimuleren. De volgende partners zetten hun schouders mee onder het project: Vlaanderen, Provincie Limburg, Stad Genk, Group Machiels, H. Essers, Port of Limburg, Haven Genk, Genk Green Logistics, VKW Limburg, UNIZO Limburg, Voka – Kamer van Koophandel Limburg en de Vereniging Industriëlen Genk (VIG).

“De fiets is een vlotte, sportieve en duurzame manier om de verplaatsing richting het werk af te leggen. Gemiddeld wonen Vlamingen op 15 kilometer van hun werkplek – een afstand die steeds meer Vlamingen bereid zijn met een (elektrische) fiets te overbruggen. Dus waarom niet het fietsgebruik in de Genkse havenregio een boost geven door samen te werken met alle betrokken partners? Een aantal bedrijven hebben zelf al mobiliteits- en bereikbaarheidsmaatregelen uitgerold met een focus op de fiets en De Vlaamse Waterweg nv en Agentschap Wegen en Verkeer hebben op verschillende locaties al nieuwe en veilige fietsinfrastructuur aangelegd. We willen deze initiatieven nu goed op elkaar afstemmen en nauwer met elkaar gaan samenwerken”,
zegt minister Peeters.

Met deze verklaring drukken de ondertekenaars hun engagement uit om de fietsbereikbaarheid en -veiligheid structureel te verbeteren door de krachten te bundelen. De ondertekening van deze verklaring betekent het startschot van een partnerschap tussen de betrokken partijen in de vorm van een werkgroep om samen duurzame fietsverplaatsingen te stimuleren. Regelmatig overleg, het uitwisselen van goede praktijken op het vlak van fietsmobiliteit en het afstemmen van maatregelen zullen deel uitmaken van het takenpakket van de werkgroep.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief