Nieuws

26 februari 2021

Minister Peeters zet 90 miljoen euro in voor ombouw wegverlichting naar LED-verlichting

Boost voor onze lokale bedrijven via Vlaamse Veerkracht

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) geeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de opdracht voor de ombouw van 75.000 lichtpunten in eigen beheer naar verlichtingspalen met LED-verlichting langs 5.700 km gewestwegen. Minister Peeters maakt 90 miljoen euro vrij vanuit haar relancemiddelen en biedt zo economisch perspectief aan onze bedrijven. Op deze manier bespaart Vlaanderen energie, namelijk minstens 20 GWh/jaar en worden aanzienlijke bijdragen aan de doelstellingen van het Vlaamse Energie en Klimaatplan geleverd.

De Vlaamse regering maakt 4,3 miljard euro vrij voor haar relanceplan. Dat plan moet de Vlaamse welvaart en het welzijn van de Vlamingen helpen versterken na corona. Met deze relancemiddelen draagt minister Peeters wat betreft de gewestwegen bij aan de doelstelling uit het Vlaamse regeerakkoord om alle openbare verlichting ten laatste tegen 2030 om te bouwen naar LED-verlichting. Dit maakt deel uit van één van de vier grote werven van minister Peeters: duurzaamheid.

“Door nu versneld 90 miljoen euro toe te wijzen aan de verledding van onze wegverlichting op gewestwegen in beheer van AWV, geef ik een boost aan onze Vlaamse economie. Bovendien heb ik bewust het bestek in 5 percelen verdeeld zodat onze economische spelers de kans krijgen om de opdrachten binnen te halen. Het is onze ambitie om eind 2024 alle verlichting in het beheer van AWV langs gewestwegen om te bouwen”, zegt minister Peeters.

Daarnaast zorgt de versnelde ombouw ook voor een sprong vooruit in het halen van de Vlaamse klimaatdoelstelling. 

“We zullen jaarlijks tussen de 6.800 en 9.700 ton CO2 uitstoot besparen en realiseren zo een reductie van 7 à 10% van het totale energieverbruik van de Vlaamse Overheid. Via deze aanbesteding realiseren we dus een economische én ecologische sprong vooruit met aandacht voor energie-efficiëntie, duurzaamheid en circulariteit van de materialen”, besluit minister Peeters.

Foto: Agentschap Wegen en Verkeer

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief