Nieuws

12 november 2021

MOBILIDATA maakt verkeer vlotter, duurzamer en veiliger

De Vlaamse ministers van Mobiliteit en Innovatie slaan de handen in elkaar om ons verkeer veiliger,vlotter en duurzamer te maken. Vandaag werd op de Vlaamse Regering groen licht gegeven voor Mobilidata, een ambitieus mobiliteitsproject dat past in het Vlaams Verkeersveiligheidsplan en via slim databeheer en technologie het Vlaams verkeer veiliger, vlotter en duurzamer wil maken. Vlaams ministers Lydia Peeters en Hilde Crevits: ”Data en dataconnectiviteit op het vlak van mobiliteit zijn het nieuwe goud. Niet enkel kunnen we zo de verkeersveiligheid verhogen en een vlotte doorstroming verzekeren maar zorgen we via dit open mobiliteit-ecosysteem dat diverse spelers en stakeholders de data kunnen gebruiken om slimme mobiliteitsoplossingen aan te reiken. Om dit te realiseren wordt er samengewerkt met een consortium onder leiding van BeMobile, een Belgische onderneming gespecialiseerd in het verspreiden van verkeersinformatie. Vlaanderen trekt hiervoor 18,2 miljoen euro uit.”

Data en in het bijzonder dataconnectiviteit zijn het nieuwe “goud”. Mobilidata creëert innovatieve mobiliteitsoplossingen die de verkeersveiligheid verhogen, de doorstroming verbeteren en de uitstoot doen dalen. Dit gebeurt door in te zetten op een duurzame digitale data-infrastructuur en door het stimuleren van het gebruik van deze data in innovatie applicaties.

Mobilidata zal 31 innovatieve technologische verkeerstoepassingen realiseren. Via een netwerk van duurzame, slimme en betrouwbare data wordt er gecommuniceerd met het signaal dat jouw boordcomputer of smartphone uitstuurt. Op die manier kunnen verkeerslichten beter inspelen op bepaalde mobiliteitsbehoeften. Bijvoorbeeld wanneer een prioritair voertuig tijdens een dringende opdracht een kruispunt nadert, springt het verkeerslicht automatisch op groen zodat het vlotte doorgang krijgt.

De opdracht werd na de selectieprocedure toegewezen aan Be-Mobile. Ze hebben een ruime praktijkervaring in onderzoek, ontwikkelingen en de opbouw van een duurzaam ecosysteem en is vertrouwd met privaat-publieke samenwerking.

Vlaams Minister Peeters van Mobiliteit: ”De wellicht meest tastbare pijler van Mobilidata, in functie van de verkeersveiligheid, is de uitrol van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s). Deze slimme verkeerslichten helpen ons om verkeersveiligheid en doorstroming beter met elkaar te verzoenen, zowel voor de actieve weggebruikers, het openbaar vervoer als voor het gemotoriseerd verkeer . Het maximaal conflictvrij maken van verkeerlichtengeregelde kruispunten is een belangrijk speerpunt uit het verkeerveiligheidsplan. Maar er zijn ook andere voordelen. Bij slecht weer kunnen we het verkeerslicht sneller op groen laten springen wanneer een groep fietsers het kruispunt nadert zodat ze een vlottere doorgang krijgen. We kunnen ook inspelen op het rijgedrag door bv. weggebruikers te waarschuwen voor filestaarten of onaangepaste snelheid ter hoogte van werven . Met andere woorden een duidelijke meerwaarde voor onze verkeersveiligheid.”

Ook binnen MIA of Mobiliteit Innovatief Aanpakken gebruiken we technologische innovaties om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo zullen drones en cameratechnologie worden ingezet om proactief verkeerssituaties te screenen zodat er, indien nodig, bijsturingen kunnen gebeuren. Zo vermijden we dat er op deze plaats veel ongevallen gebeuren én voorkomen we dat dit punt ooit op de lijst met gevaarlijke punten terecht komt. Voorkomen is immers beter én goedkoper dan genezen. Meer info over MIA via www.vlaanderen.be/mia.

Open ecosysteem

Het programma heeft bovendien de ambitie een mobiliteitseco-systeem op te zetten, zodat naast de opdrachtnemer ook starters, scale-ups, bedrijven en andere stakeholders de data kunnen gebruiken om samen slimme mobiliteitsoplossingen te realiseren.

Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits: “Dit mobiliteitsproject toont nog maar eens het belang van innovatie aan, ook voor het verkeer. Data verzamelen en met elkaar verbinden om zo geen onnodig tijdsverlies voor het rood licht te hebben. Ook voor fietsers kan de verkeerssituatie veiliger worden door prioriteit te verlenen bijvoorbeeld of voor hulpdiensten waarbij het licht net iets langer op groen blijft. Of het openbaar vervoer inschakelen in een ‘groene golf’ om het zo aantrekkelijker te maken. Dankzij ondermeer de expertise van imec kunnen we het verkeer in Vlaanderen een pak veiliger maken.”
“Naast het gebruik van innovatieve technologie om onze infrastructuur te beheren en te verbinden met onze weggebruikers, is het delen van open data belangrijk om startende bedrijven of scale-ups nieuwe toepassingen te laten ontwikkelen om het verkeer veiliger, slimmer en duurzamer te maken. Ik was recent nog in Kopenhagen waar data maximaal gebruikt wordt om het fietsbeleid te ondersteunen en te promoten, een troef die we ook in Vlaanderen meer moeten benutten”, besluit minister Peeters.

Partners Mobilidata
Agentschap Wegen en Verkeer, IMEC, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen en Connecting Europe Facility.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief