Nieuws

15 november 2020

Nieuwe 1000 ton stalen boogbrug in Lummen geplaatst

De nieuwe brug in Lummen werd de afgelopen weken samengesteld op een montageterrein langs het Albertkanaal. Vandaag werd de gemonteerde brug van het montageterrein naar haar nieuwe vaste plaats gevaren. De herbouw van deze brug kadert in de opwaardering van het Albertkanaal.

Het Albertkanaal is vanuit economisch standpunt de belangrijkste waterweg in Vlaanderen en een cruciale hinterlandverbinding voor de haven van Antwerpen naar de Antwerpse Kempen, Limburg en de Luikse regio. Jaarlijks wordt zo’n 40 miljoen ton aan goederen via de binnenvaart vervoerd over dit kanaal. Dat is het equivalent van zo’n twee miljoen vrachtwagens per jaar of 8000 elke dag minder op onze wegen.

Frieda Brepoels, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv wijst op de voordelen van deze werken: “Door te investeren in de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal tot een doorvaarhoogte van 9,10 meter maken we de binnenvaart als vervoersmodus nog aantrekkelijker. Zo geven we de binnenscheepvaart alle kansen en kunnen binnenschepen met vier lagen containers in plaats van drie lagen containers veilig en vlot varen. Bovendien wordt ook de toegankelijkheid van het kanaal voor kustvaart en voor het transport van grote ondeelbare elementen vergroot.”
“De Vlaamse regering heeft de ambitie om het aandeel van de binnenvaart in het goederenvervoer nog beduidend te verhogen. Betere en veiligere vaarmogelijkheden maken van transport over water een waardevol en aantrekkelijk alternatief voor het transport over de weg. Daarom investeert Vlaanderen 11 miljoen euro in deze nieuwe en hogere brug”, benadrukt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Het Albertkanaal kreeg in de loop der jaren al een grote facelift om de groeiende trafieken op te vangen. En een verdere upgrade is intussen in volle uitvoering. Recent beslisten we om vanuit het relanceplan de nodige middelen vrij te maken om de nog resterende brugverhogingen in 2021 aan te besteden. Want meer vracht over water zal onze mobiliteit en het klimaat ten goede komen.”
“Door ons waterwegennet toekomstgericht uit te bouwen zullen we nog meer ondernemingen kunnen overtuigen om de binnenvaart in te schakelen in hun logistieke keten. Inmiddels zijn 43 van de 62 bruggen al verhoogd en zijn 14 andere bruggen in uitvoeringsfase. In 2023 zullen de eerste schepen met vier lagen containers over het Albertkanaal varen. Zo zal het voor logistieke spelers en ondernemers nog aantrekkelijker om de vrachtwagen in te ruilen voor de binnenvaart”, besluit Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

Werken op kruissnelheid

De afgelopen maanden werden al heel wat voorbereidende werken uitgevoerd om de bouw van de nieuwe hogere brug in Lummen mogelijk te maken. Er werden nieuwe brugpijlers gebouwd en eind juni namen we afscheid van de oude brug die plaats maakt voor een nieuwe stalen boogbrug. De constructie van de staalstructuur van de nieuwe brug gebeurde in een atelier. Vervolgens werden de brugonderdelen per schip naar Lummen gevaren en samengesteld op een montageterrein afwaarts de brug. Vandaag is deze gemonteerde brug naar haar definitieve plaats gevaren en geplaatst. Zaterdag is de brug van het montageterrein op een drijvend ponton gereden. Om 7.30 uur zondagmorgen zette het ponton dan koers richting de nieuwe locatie. Daar aangekomen is de brug op het ponton gedraaid en op de tijdelijke landhoofden getild. Omstreeks 16 uur lag de brug op haar finale plaats.

“De bouw van bruggen over het Albertkanaal blijft verbazen en spreekt altijd tot de verbeelding. Ook nu weer, hier in Lummen. Het plaatsen van een brug van 1000 ton staal is precisiewerk en vergt heel wat vakmanschap", vertelt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder De Vlaamse Waterweg nv. “De nieuwe brug is 123 meter lang, 18 meter breed en 23 meter hoog, gemeten vanaf het brugdek. Het kanaal onder de brug wordt verbreed tot 86 meter. De werken worden uitgevoerd door de VIA T Albert voor een totaal bedrag van 11 miljoen euro.”

De komende maanden wordt de brug verder afgewerkt. Als alles volgens planning verloopt zal de nieuwe brug in maart 2021 worden geopend voor het verkeer.

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) tegen te gaan, waren ook bij het invaren geldig. Daarom vroegen we om de operatie niet ter plekke te volgen. Om iedereen de mogelijkheid te bieden om het invaren te kunnen volgen, werd de ganse operatie via een livestream uitgezonden.

Je vindt actuele informatie en de omleidingsplannen op onze website:

https://www.vlaamsewaterweg.be/brug-lummen

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief