Nieuws

7 december 2023

Nieuwe fietsbrug over Arbeidersstraat

Betere doorstroming fietsers op fietsostrade F1

Het conceptontwerp voor een fietsbrug over de Arbeidersstraat in Berchem werd door het college goedgekeurd. De brug zal de doorstroming op de fietsostrade F1 tussen Antwerpen en Mechelen aanzienlijk verbeteren. Dit conceptontwerp gaat nog voor advies naar het district Berchem.

Momenteel is het kruispunt van de Roderveldlaan met de Arbeidersstraat lichtengeregeld. Hierdoor ontstaan voor fietsers vaak wachttijden en verhoogde drukte op die veelgebruikte route. Een aparte kruising voor fietsers maakt komaf met deze wachttijden en maakt de fietsostrade ook veiliger.

“De realisatie van een fietsbrug over de Arbeidersstraat is een van de minder-hinderprojecten die Lantis opneemt in het kader van de werken van de Oosterweelverbinding”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.  

Lantis en stad Antwerpen maakten hiervoor een samenwerkingsovereenkomst op (die nog ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad) en Lantis liet een concept- en haalbaarheidsstudie opmaken. Het conceptontwerp kreeg de goedkeuring van het college.

Conceptontwerp

“De fietsbrug over de Arbeidersstraat wordt volgens dit conceptontwerp 6 meter breed. Het traject sluit zo dicht mogelijk aan bij de treinsporen, gaat achter de bestaande volkstuinen door en buigt dan af naar de Posthofbrug, met een tweede brug over de volkstuinen, het natuurgebied en de aansluiting van het Ringfietspad heen”, vertelt minister Peeters. “Parallel blijft er zowel ten noorden als ten zuiden van het kruispunt ook een lokaal fietspad, dat de aansluiting verzorgt met de dwarsende Arbeidersstraat. De niveauverschillen en conflicten voor fietsers worden zo maximaal beperkt.”

Het studiebureau zal nu starten met de verdere uitwerking van een voorontwerp. De uitvoering vindt als alles volgens planning verloopt plaats in 2026.

Meer informatie

Meer informatie over de aanleg van een fietsnetwerk in en rond Antwerpen in het kader van de Oosterweelverbinding is te vinden op: www.oosterweelverbinding.be/vlot-door-de-werken/aanleg-fietsnetwerk-en-rond-antwerpen

Info over de fietsostrades staat op www.fietssnelwegen.be.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief