Nieuws

12 maart 2019

Nieuwe rol voor Limburgs Energiehuis Duwolim

Begin dit jaar gingen de 19 Vlaamse Energiehuizen van start als infoloket voor alle mensen die vragen hebben rond energie. Hun taak verschuift zo geleidelijk aan van krediet- naar informatieverstrekker, al blijven energieleningen mogelijk. Het Limburgse Energiehuis Duwolim zet al van bij haar start in 2009 in op zo’n integrale aanpak. Vlaams minister Lydia Peeters: “Het Energiehuis Duwolim is dé personal coach van alle Limburgers op het vlak van energie: ze worden bijgestaan met raad en daad. Onder andere kwetsbare doelgroepen, mede-eigenaars en verenigingen kunnen een lening aanvragen bij Duwolim.”

Het Limburgse Energiehuis Duwolim werd in 2009 opgericht. Alle Limburgers konden er de afgelopen 10 jaar terecht voor energieleningen aan 2%. Daarmee konden ze een energetische renovatie of hernieuwbare energie-installatie financieren. De Vlaamse regering besliste eind vorig jaar om het Energiehuis om te vormen tot een uniek laagdrempelig loket. Vlaams minister van Energie Lydia Peeters: “Iedereen kan er vanaf nu terecht met al zijn energiegerelateerde vragen: energiepremies aanvragen, offertes voor isolatie vergelijken, veranderen van energieleverancier,…”

Hun diensten zijn in hoofdzaak gratis, maar Duwolim kan er ook voor kiezen om aanvullende diensten aan te bieden tegen betaling, zoals bijvoorbeeld ondersteuning bij groepsaankopen, coördinatie bij collectieve renovaties of vernieuwende diensten waarvoor ze een projectsubsidie kan krijgen. Dit doet Duwolim momenteel al, zo verzorgden ze de afgelopen jaren al meer dan 100 wijkrenovaties in het kader van de burenpremies. Aan zo’n collectief renovatieproject nemen minstens 10 mensen uit dezelfde straat of gemeente deel.

Alle lokale besturen hebben trouwens nog tien dagen de tijd om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met het Energiehuis dat voor hun gemeente die rol gaat opnemen. Het Energiehuis moet deze overeenkomst dan ten laatste op 20 maart indienen bij het Vlaams Energieagentschap.

Renteloze en 1%-lening

De rol van Duwolim als kredietverstrekker blijft behouden. Zo werd in 2017 de renteloze energielening voor de sociale doelgroep hervormd. Het leenbedrag is verhoogd en de terugbetalingstermijn in de tijd verlengd. Ook de 1%-lening voor verenigingen blijft behouden. Ze is bovendien uitgebreid naar Verenigingen voor Mede-Eigenaars (VME). Die zullen een startkapitaal van 15.000 euro kunnen lenen, en nog eens 7.500 euro per wooneenheid.

Lydia Peeters: “De rol van het Limburgse Energiehuis is cruciaal. Ze is dé laagdrempelige ambassade van ons energiebeleid: ze beschikt over correcte informatie rond wetgeving en de toepassing ervan en staat alle Limburgers die erom vragen bij met raad en daad.”

Recente cijfers

Van alle toegekende energieleningen in 2018, waren er in Limburg net geen 70% renteloos. Dit hoge percentage toont duidelijk aan dat het behoud van deze 0%-lening belangrijk is én dat er grote nood is aan het unieke energieloket.

Daarnaast maakte men in 2018 in geen enkele provincie zoveel gebruik van de renteloze energielening voor dak- of zoldervloerisolatie als in Limburg: 145 keer. Aangezien de 0%-lening hiervoor in gans Vlaanderen 562 keer werd aangevraagd, betekent dit dat Limburg goed is voor meer dan een vierde daarvan. Voor muurisolatie doet enkel Oost-Vlaanderen beter (64 ten opzichte van 65 keer, op een totaal van 200). Tot slot is Limburg ook voor condensatieketels koploper als het op de renteloze lening aankomt: maar liefst 115 keer maakte men er gebruik van op een Vlaams totaal van 358. Dat betekent dat een derde naar Limburg vloeide.

Lydia Peeters: “Duwolim is een van de meest succesvolle energiehuizen in gans Vlaanderen. De afgelopen jaren boden zij een geïntegreerde aanpak aan waarbij ze volop inzetten op samenwerking met verschillende partners zoals Stebo, kredietverstrekkers en Fluvius. De mooie cijfers van de renteloze energieleningen tonen nogmaals aan dat Duwolim haar taak met verve vervult. Hier kunnen sommige van de 18 andere energiehuizen in Vlaanderen een voorbeeld aan nemen.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief