Nieuws

10 juni 2021

Nieuwe Sluis Zeebrugge stap dichter bij realisatie

Procedures bij Raad van State worden stopgezet

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters maakt vandaag bekend dat de procedures bij de Raad van State tegen het voorkeursbesluit van de Nieuwe Sluis Zeebrugge worden stopgezet na het bereiken van een akkoord. Als gevolg hiervan kan de focus nu volledig naar de verdere uitwerking van het project richting het projectbesluit.

De Royal Belgian Sailing Club (RBSC) en de Brugse Zeil- en Yacht Club (BZYC) dienden samen een bezwaar in tegen het voorkeursbesluit. Met hen werden afspraken gemaakt die hun voortbestaan garanderen. Zo werden afspraken gemaakt om de hinder tijdens de werken zoveel mogelijk te beperken. Ook kregen de verenigingen garanties dat de jachthaven steeds goed toegankelijk zal blijven, zowel tijdens de werken als na de realisatie van de sluis. Carl Sabbe (voorzitter RBSC): “RBSC en BZYC hebben van bij aanvang begrip getoond voor de noodzaak van een tweede zeesluis.

Aangezien herlokaliseren voor de jachthaven geen optie is, hebben wij met de Vlaamse Regering gezocht naar een leefbaar samengaan van de nieuwe zeesluis met de jachthaven.” Didier Vogels (voorzitter van BZYC) vult aan: “Die zoektocht deden we niet enkel in het belang van de jachthaven maar onrechtstreeks ook voor alle economische en toeristische activiteiten die zich in de buurt van de jachthaven afspelen. We hebben mekaar immers allemaal nodig. Voor dat leefbaar samengaan werden nu goede garanties geboden.” Ook met de andere partij die bezwaar indiende, werd overeengekomen over de voorwaarden voor een akkoord.

Op koers richting projectbesluit

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, is opgetogen dat het project na het bereiken van een akkoord nu verder vooruit kan kijken: "Door de overeenkomsten zijn alle procedures van de baan. Hiermee blijven we op koers om de nieuwe sluis en Nx te realiseren. En dat is goed nieuws, want de sluis en verbindingsweg zijn broodnodig om de werkgelegenheid, de bedrijvigheid en de economische groei van de regio langdurig te garanderen.”

De Nieuwe Sluis Zeebrugge bevindt zich op dit moment in de uitwerkingsfase. In deze fase worden verschillende alternatieven onderzocht voor de sluis, de nieuwe weg Nx en de leefbaarheid van het gebied rondom de Visartsite. Eindpunt van de uitwerkingsfase is het projectbesluit. Daarin staat welk alternatief wordt gerealiseerd, en op welke manier. Naar verwachting volgt het projectbesluit eind 2023. In 2024 gaat vervolgens de schop in de grond.

In overleg met bedrijven

Het projectteam van Nieuwe Sluis Zeebrugge blijft ook in gesprek met andere bedrijven die op zoek moeten naar een nieuwe locatie voor hun activiteiten. Daarbij wordt gekeken naar welke noden en wensen de bedrijven hebben, om zo samen tot een geschikte locatie te komen. Zo is er op bedrijventerrein De Spie ruimte voorzien voor een aantal van de bedrijven die zullen herlokaliseren. De Spie ligt in de buurt van het B-Park winkelcentrum in het noorden van Brugge.

Over het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge

Met het ‘complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge’ maakt de Vlaamse overheid de haven van Zeebrugge en haar omgeving klaar voor de toekomst. Het project bestaat uit drie pijlers: een tweede toegang tot de achterhaven; een nieuwe verbindingsweg Nx die de mobiliteit verbetert; een verbeterde infrastructuur en voorzieningen die de leefbaarheid in Zeebrugge garanderen. Het project heeft een grote impact op de omgeving. Daarom wordt er sterk ingezet op samenwerking, dialoog en actuele informatie. Alle informatie over het project kan je vinden op www.nieuwesluiszeebrugge.be.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief