Nieuws

20 november 2020

Oosterweelwerken Rechteroever volgend jaar van start

Na jaren van intense voorbereidingen heeft de Vlaamse Regering vrijdag het licht op groen gezet voor de uitvoering van de Oosterweelwerken op Rechteroever. Vlaams minister van Omgeving Demir verleende Lantis de vergunning waarmee de Antwerpse Ring gesloten wordt met een derde tunnel onder de Schelde en waarmee de eerste overkappingsprojecten gerealiseerd worden.

"In een periode waarin we nood hebben aan perspectief is dit een enorme opsteker", zegt David Van Herreweghe, voorzitter van de raad van bestuur van Lantis. "Voor heel wat Antwerpenaren wordt de droom van een groenere en gezondere stad de komende jaren een realiteit. Voor Vlaanderen maken we met dit project werk van een welvarende regio, die gedragen wordt door een slimme en duurzame mobiliteitsinfrastructuur. Investeringen in publieke infrastructuur zijn immers een beproefd recept om de economie een stevige impuls te geven", aldus Van Herreweghe.

De vergunning vormt het sluitstuk van een traject waarin uitvoerig werd overlegd met vele tientallen stakeholders en waarin inspraak van het brede publiek werd gevraagd. Het resultaat is een vergunning van ruim 500 bladzijden, die werd aangevuld met voorwaarden en aandachtspunten waar Lantis tijdens het bouwproces rekening mee zal houden.

Volgende stappen

Nu de omgevingsvergunning is verleend, gaat het vooruit. De aannemer die de tunnel onder de Schelde zal bouwen, werd reeds voor de zomer aangesteld. Hij zal de komende weken effectief uit de startblokken schieten met de inrichting van de werfzone op Linkeroever. Ook de aannemers die de volgende onderdelen van het project zullen uitvoeren, worden weldra aangesteld. 

De komende jaren wordt er een nieuwe tunnel afgezonken in de Schelde, wordt er een nieuw op- en afrittencomplex gebouwd ten noorden van het Eilandje, komt er een tunnelverbinding onder het Albertkanaal en wordt het viaduct van Merksem afgebroken om vervangen te worden door een volledig ingesleufde snelweg, klaar voor de eerste overkappingen. Samen met het Havenbedrijf en de afdeling Maritieme Toegang wordt de Royerssluis gerenoveerd om extra capaciteit te bieden aan de binnenvaart. 

"Dankzij deze ingrepen maken we de Ring rond Antwerpen niet alleen rond, we maken hem ook een stuk veiliger voor de weggebruiker. We zorgen er bovendien voor dat de leef- en luchtkwaliteit van de mensen die vlakbij de snelweg wonen flink verbeterd wordt", zegt Luc Hellemans, algemeen directeur van Lantis. "In 2030 zullen we klaar zijn met deze omvangrijke en ingrijpende werken. Daarvoor zullen we echter al delen van de infrastructuur kunnen opleveren en in gebruik nemen", vult Hellemans nog aan.

Minder Hinder

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters pikt in: "Met deze werken in het vooruitzicht, zullen we vooral moeten inzetten op het verkeers- en mobiliteitsmanagement tijdens de werken en de goede monitoring ervan. Dit doen we nu al door duurzame investeringen in een structurele modal shift: zo werden verschillende fietsverbindingen gerealiseerd en knooppunten versterkt. In het kader van de Vlaamse relance zullen er nog bijkomende fietsverbindingen aangelegd worden. Tegen uiterlijk najaar 2021 zullen er drie nieuwe P+R-gebouwen volledig operationeel zijn, om van daaruit pendelaars via andere vervoersmodi naar de stad te leiden. Zo maken we ook werk van de afwerking en het operationeel maken van de premetrotunnels."

Voor automobilisten wordt er tijdens de werken voldoende capaciteit voorzien op het hoofdwegennet. Zo wordt er, vooraleer het viaduct van Merksem wordt afgebroken, een tijdelijke brug gebouwd zodat het verkeer kan blijven rijden. Toch moeten de werken er ook voor zorgen dat de snelweggebruiker nadenkt over mogelijke alternatieven voor zijn verplaatsing.

"Samen met de Oosterweelverbinding moet ook een modal shift naar 50/50 tegen 2030 een feit zijn. Dat wil zeggen dat 50% van onze verplaatsingen niet meer met de (vracht)wagen gebeurt. Daarom investeren we bijvoorbeeld ook fors in kilometers extra fietsinfrastructuur. Enkel op die manier kunnen we er samen voor zorgen dat de infrastructuur die we vandaag aanleggen voldoende is voor de volgende generaties", besluit Luc Hellemans.

Kostprijs

Voor de uitvoering van de Oosterweelverbinding en de realisatie van de eerste leefbaarheidsprojecten heeft de Vlaamse regering een budget van 4,5 miljard toegewezen aan Lantis. De werken die momenteel al op Linkeroever er in Zwijndrecht worden uitgevoerd, zitten eveneens vervat in dit budget. 

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief