Nieuws

13 november 2020

Overdracht gewestwegen

Overdracht weggedeelte N774a Duinenlaan aan stad Genk goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters beslist om een weggedeelte van de gewestweg N774a - Duinenlaan over te dragen aan de stad Genk.

De gewestweg N774a of ook wel Duinenlaan genoemd, heeft tussen kilometerpunt 0,000 en 0,353 momenteel louter een plaatselijke functie en mag aldus Vlaams minister Lydia Peeters ingedeeld worden bij de gemeentewegen. De stad Genk heeft de overdracht van deze gewestweg goedgekeurd via de gemeenteraad. De gewestweg Duinenlaan zal in goede staat gebracht worden door de stad Genk. Hiervoor verleent het Vlaams gewest een investeringssubsidie die geraamd is 70.452,51 euro.

Noot: de correcte locaties op basis van de kilometerpunten kunnen teruggevonden worden via www.geopunt.be >> mobiliteit >> transport over land >> aanhorigheden van genummerde wegen >> referentiepunten

Overdracht weggedeelte N32 aan stad Roeselare goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters beslist om een weggedeelte van de gewestweg N32 over te dragen aan de stad Roeselare.

De gewestweg N32 genoemd, heeft tussen kilometerpunt 30,795 en 33,673 momenteel louter een plaatselijke functie en mag aldus Vlaams minister Lydia Peeters ingedeeld worden bij de gemeentewegen. De stad Roeselare heeft de overdracht van deze gewestweg goedgekeurd via de gemeenteraad. De gewestweg N32 zal in goede staat overgedragen worden aan de stad Roeselare.

Noot: de correcte locaties op basis van de kilometerpunten kunnen teruggevonden worden via www.geopunt.be >> mobiliteit >> transport over land >> aanhorigheden van genummerde wegen >> referentiepunten

Overdracht weggedeelte N499 aan gemeente Maldegem goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters beslist om een weggedeelte van de gewestweg N499 over te dragen aan de gemeente Maldegem.

De gewestweg N499 genoemd, heeft tussen kilometerpunt 2.558 en 6.072 momenteel louter een plaatselijke functie en mag aldus Vlaams minister Lydia Peeters ingedeeld worden bij de gemeentewegen. De gemeente Maldegem heeft de overdracht van deze gewestweg goedgekeurd via de gemeenteraad. De gewestweg N499 zal in goede staat overgedragen worden aan de gemeente Maldegem.

Noot: de correcte locaties op basis van de kilometerpunten kunnen teruggevonden worden via www.geopunt.be >> mobiliteit >> transport over land >> aanhorigheden van genummerde wegen >> referentiepunten


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief