Nieuws

1 september 2020

Overleg in West-Vlaanderen moet zorgen voor plan van aanpak rond overlast door transmigratie op snelwegparkings

Afgelopen jaren kenden we veel incidenten met transmigranten op verschillende Vlaamse snelwegparkings, zeker in West-Vlaanderen. België blijft een populair transitland, transmigranten proberen in geparkeerde vrachtwagens te glippen om zo de oversteek te wagen naar Groot-Brittannië. Dit levert gevaarlijke situaties op en zorgt voor een groot onveiligheidsgevoel bij (vrachtwagen)chauffeurs. Een krachtdadig en gecoördineerd optreden van de verschillende overheden is vereist om dit probleem aan te pakken. Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem en Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters organiseren hiervoor vijf provinciale overlegmomenten om tot één gemeenschappelijke aanpak te komen rond snelwegparkings en transmigratie.

1 september 2020 – Vandaag vond in het provinciehuis Boeverbos in Brugge het overleg plaats voor de provincie West-Vlaanderen. Vlaams minister Lydia Peeters en Federaal minister Pieter De Crem gingen in gesprek met de gouverneur, de betrokken burgemeesters, het afdelingshoofd van het Vlaams Agentschap Wegen & Verkeer en de lokale en federale politie.

Tijdens het overleg werd er onder andere een toelichting gegeven over het Vlaamse netplan, de bestaande bewakingscontracten en de verschillende lopende (federale) politionele acties. Het doel van het overlegmoment is om te komen tot één gemeenschappelijke aanpak voor deze problematiek, en tot een duidelijke afbakening van de taken van de verschillende betrokken partijen, lokaal, regionaal en federaal. Na afloop van de overlegmomenten zullen de maatregelen verwerkt worden tot concrete acties door beide ministers.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Voor de aanhoudende problematiek van transmigratie op snelwegparkings is er niet één oplossing, we moeten hiervoor samenwerken op alle niveaus. Het is de eerste keer dat alle niveaus samenzitten om tot een gemeenschappelijke aanpak te komen. Onze vrachtwagenchauffeurs en automobilisten moeten zich veilig kunnen parkeren en hun rust kunnen nemen. Binnen mijn bevoegdheid blijf ik hier aan werken, denk aan de privébewakingsteams en het implementeren van infrastructurele maatregelen. Daarom heeft Vlaanderen zich geëngageerd om de private bewaking op de snelwegparkings – het huidige contract loopt in oktober af – verder te laten lopen met een nieuwe aanbesteding, daarnaast investeren we in de toekomst verder in fysieke afsluitingen. Door in te zetten op digitalisering moet het ook mogelijk worden om sneller te reageren."


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief