Nieuws

3 april 2019

Plenaire keurt compensatieregeling digitale meter goed

Na de commissie Energie twee weken geleden, keurt nu ook de plenaire vergadering van het Vlaams parlement het ontwerpdecreet ‘Digitale meter’ goed, en dit zonder enige tegenstem. Eigenaars van zonnepanelen kunnen nu 100% zeker zijn dat ze gedurende 15 jaar na indienstname minstens hetzelfde rendement hebben als bij een terugdraaiende teller. Vlaams minister van Energie Lydia Peeters: “Nu kunnen we eindelijk tot actie overgaan: vanaf 1 juli kan de uitrol van de digitale meters beginnen. Prosumenten behouden daarbij minstens het rendement van een terugdraaiende teller, zoals de Vlaamse regering ook beloofd had.”

Het ontwerpdecreet ‘Digitale meter’ werd vorig jaar, op 29 juni 2018, al goedgekeurd. Sindsdien lag het ter goedkeuring in het Vlaams parlement. Belangrijk was nog om de 15 jaar garantie op het voordeel van de terugdraaiende teller te concretiseren.

Die garantie kwam er dankzij de amendementen die drie Vlaamse parlementsleden van de meerderheid indienden en die de prosumenten de keuze geven: ofwel de digitale meter plaatsen met behoud van het huidige systeem, met een compensatie voor de terugdraaiende teller en de betaling van het huidige prosumententarief. Ofwel overstappen naar het systeem dat de VREG uitwerkte, waarbij de zonnepaneleneigenaar enkel nettarieven betaalt op de elektriciteit die hij van het net afneemt.

De plaatsing van de digitale meter gaat van start op 1 juli 2019 en wordt uitgevoerd door de distributienetbeheerder Fluvius. Eerst komen de zonnepaneleneigenaars aan de beurt, de (ver)nieuwbouwwoningen, mensen met defecte meters of budgetmeters. Daarna volgt de rest van Vlaanderen. We schatten dat de uitrol voltooid zal zijn tegen 2034.

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters: “Zonnepaneleneigenaars kunnen op twee oren slapen: hun investering in zonnepanelen blijft gegarandeerd, ook na de komst van de digitale meter. Bovendien zal de digitale meter hen een meer gedetailleerd inzicht geven in hun energieverbruik.”


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief