Nieuws

8 april 2021

Primeur in Mechelen: eerste stad die snelheidsovertredingen aanpakt met GAS-boetes

Sinds 6 april worden in Mechelen snelheidsovertredingen in de zones 30 en 50 gesanctioneerd met een GAS-boete. Mechelen is daarmee de eerste stad in Vlaanderen die de tool van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters in de praktijk omzet. Op wegen waar een maximumsnelheid van 30 km/u of 50 km/u geldt, is er vaak te weinig controle. Met het invoeren van de GAS-boetes gaat Mechelen gericht zijn snelheidsbeleid handhaven.

Sinds 1 februari 2021 kunnen lokale besturen in Vlaanderen via een GAS-boete lichte snelheidsovertredingen handhaven. Mechelen is de eerste stad die ook effectief GAS-boetes gaat uitschrijven.

Vlaams minister Lydia Peeters: “Werken aan verkeersveiligheid is teamwork. Sensibilisering, educatie, infrastructuur, evaluatie én handhaving vormen een ketting waarvan elke schakel belangrijk is. Boetes zijn pas effectief als de volledige keten wordt gevolgd, van preventie tot de uiteindelijke strafuitvoering. Laten we in dit verhaal niet vergeten dat snelheid één van de belangrijkste oorzaken is van verkeersongevallen én dat onaangepaste snelheid in een zone 30 of een schoolomgeving bovendien ook voor een subjectief gevoel van onveiligheid zorgt bij kinderen en hun ouders. In het kader van de modal shift is het belangrijk dat kinderen die vandaag fietsen, dat in een comfortabele en veilige omgeving kunnen doen. Op die manier zullen ze ook als volwassenen de fiets blijven gebruiken.”

Verkeersveiligheid

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Een verkeersbeleid staat en valt met een handhavingsbeleid. Lichte snelheidsovertredingen in zones tot 50 kilometer per uur werden vaak niet bestraft en zo bleef het rijgedrag van bestuurders ongewijzigd. Door de lokale besturen nu de mogelijkheid te geven om boetes uit te schrijven, zal er vaker gehandhaafd worden. Op die manier verhogen we de verkeersveiligheid in de buurten van onze scholen en andere straten waar veel zwakke weggebruikers zijn.”
Burgemeester van Mechelen Alexander Vandersmissen: “De depenalisering van de lichte snelheidsovertredingen is een nieuwe stap naar meer autonomie voor lokale besturen. Mechelen neemt al jaren een voortrekkersrol op rond verkeersveiligheid en de uitrol van trajectcontroles. Sinds de start in 2016 hebben we reeds 2,3 miljoen geïnvesteerd in 14 trajectcontroles, met een spectaculaire daling van de snelheidsovertredingen en een toename van de leefkwaliteit op deze trajecten tot gevolg. Ook de volgende jaren blijven we verder investeren in de uitbreiding van trajectcontroles.”

Criteria

Om gebruik te maken van de mogelijkheid om beperkte snelheidsovertredingen te handhaven met een GAS-boete dienen de vijf volgende voorwaarden samen vervuld zijn:

  • Het gaat om zones waar de maximumsnelheid 30 km/u of 50 km/u is.
  • Het gaat om snelheidsovertredingen van maximaal 20 km/u (boven de technische correctie van 6 km/u);
  • De overtreding werd vastgesteld door een automatisch toestel (bemand, onbemand, mobiel of vast) dat gefinancierd is door de lokale overheid;
  • De overtreding wordt begaan door een meerderjarig persoon of door een rechtspersoon;
  • Er wordt op hetzelfde moment geen andere overtreding vastgesteld.

Bent u een lokaal bestuur en wenst u meer info? https://www.vlaanderen.be/gemeentelijke-administra...

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief