Nieuws

12 januari 2022

Project ‘De Nieuwe Vesten’ geeft De Vesten terug aan de Mechelaar

De voorbije maanden liet Stad Mechelen samen met Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en het Agentschap Wegen en Verkeer een studie uitvoeren naar de mogelijkheden voor een herinrichting van de Vesten. Die studie resulteerde in een startnota die de invoer van eenrichtingsverkeer op die Vesten als beste scenario naar voren schuift. Op maandag 10 januari besliste het Mechelse stadsbestuur om vanaf augustus 2022 eenrichtingsverkeer in te voeren op zijn stadsring. Zo herstelt de stad het evenwicht op de Vesten. Niet alleen het autoverkeer krijgt een volwaardige plek maar we geven ook volop ruimte aan fietsers, voetgangers, openbaar vervoer, groen en water.

Eenrichtingsverkeer vanaf augustus 2022

Van augustus tot december 2022 voeren we stapsgewijs eenrichtingsverkeer in op de Vesten. Alle gemotoriseerd verkeer rijdt vanaf dan in één richting over de buitenste rijstroken. Op de ruimte die daardoor vrijkomt op de binnenste rijstroken leggen we dubbelrichtingsfietspaden en fietsstraten aan. Er komt een busbaan zodat de bus ongehinderd kan doorrijden. Voetgangers krijgen overal meer plaats. De overige ruimte gebruiken we om meer groen aan te planten en plekken te creëren voor spel, sport, ontspanning en ontmoeting. Verkeer dat de binnenkant van de Vesten wil bereiken doet dit via de busbanen, fietsstraten of de parallelwegen.

Het doorgaand verkeer maakt vanaf april 2022 gebruik van de tangent. Die zorgt vanaf dan voor een vlotte verbinding tussen de op- en afritten van de E19 en de N15 richting Putte en Heist-op-den-Berg. Op die manier neemt de stadsring opnieuw de rol op waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld was, namelijk die van verdeelweg naar de wijken en het centrum.

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters benadrukt het belang van dit project voor de verkeersveiligheid: “In het nieuw Vlaams Verkeersveiligheidsplan staat de actieve weggebruiker centraal en zo ook in dit project. Binnen het project ‘Nieuwe Vesten’ geven we de ruimte terug aan fietsers en voetgangers. Er komen brede, toegankelijke voetpaden en de fietspaden krijgen een belangrijke, zichtbare plek. Zo krijgen de actieve weggebruikers de veilige ruimte die ze verdienen en vormt dit een stimulans voor de Mechelaars om zich op een duurzame manier te verplaatsen.”
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: “Mechelen zette de afgelopen jaren in op een aangenamere en verkeersveilige binnenstad. Met het ambitieuze project de Nieuwe Vesten willen we nu ook de Vesten teruggeven aan de Mechelaar. We maken van de Vesten een groene, aantrekkelijke en aangename toegangspoort tot onze stad. Met 2.000 bomen, 5 hectare groen extra, een intelligent mobipunt met onder meer 50 parkeerplaatsen voor deelwagens, 51.000 vierkante meter ontharding; passen de Nieuwe Vesten perfect binnen het Lokaal Energie- en Klimaatpact dat streeft naar meer bomen, deelmobiliteit en ontharding met concrete doelstellingen.

Van tijdelijke naar definitieve vernieuwing

De vernieuwing van de Vesten wordt in verschillende fases uitgevoerd. Van augustus tot december 2022 voeren we de herinrichting uit met behulp van tijdelijke ingrepen. Met verplaatsbare bloembakken, een opvallende strook verf, blokken op de weg, … maken we nu al plaats om te fietsen, wandelen, spelen en ontspannen. Midden 2023 start dan de definitieve vernieuwing van de Vesten. Eind 2029 moeten de volledige Vesten vernieuwd zijn.

Burgemeester Alexander Vandersmissen. “Deze werken betekenen het einde van een tijdperk. De Vesten zijn niet langer de harde barrière die de binnenstad inkapselt. Op de Nieuwe Vesten breken we de baan, waar dat mogelijk is, letterlijk open en gaan we ontharden. In totaal komt er 5 hectare groen bij, een oppervlakte vergelijkbaar met 2 keer de Kruidtuin. We planten daarbij ook 2000 nieuwe bomen aan. Kortom, we hertekenen de morfologie van onze stad ingrijpend.”
Schepen van openbare werken, natuurontwikkeling en klimaat Patrick Princen: “De Nieuwe Vesten is daarmee ook een belangrijk klimaatproject, een droom die werkelijkheid wordt. Dankzij de enorme ruimte die we vrijmaken door te ontharden en vergroenen, zorgen we dat alle Mechelaars en bezoekers kunnen genieten van meer groen en dus ook gezondere en koelere lucht. We verhogen daarnaast de infiltratie van regenwater. Allemaal duurzame klimaatingrepen waarmee we een historisch stukje Mechelen als groene boulevard teruggeven aan de Mechelaar. De Nieuwe Vesten geven onze stad letterlijk zuurstof.”

Binnen het stadsproject ‘Klimaatwijken’ onderzoekt de stad bovendien of de Vesten kunnen ingezet worden in de aanleg van een warmtenet. Daarnaast stimuleren we de duurzame mobiliteit niet alleen door het verbeteren van fiets-, voetgangers-, en businfrastructuur maar ook door nieuwe laadpalen voor elektrische wagens te voorzien. Zo zorgen we niet alleen voor extra stadsnatuur maar spelen de Nieuwe Vesten ook een belangrijke rol in het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Schepen van mobiliteit Vicky Vanmarcke: “Dit project is daarmee een kantelmoment in ons streven naar een duurzaam mobiliteitsbeleid, een absolute voorwaarde om onze stad op een aantrekkelijke manier bereikbaar te houden. De Nieuwe Vesten wordt een Vlaams schoolvoorbeeld van hoe infrastructuur duurzaam verplaatsingsgedrag zal aansturen.”

Grootschalige informatiecampagne

Om iedereen goed te informeren over de Nieuwe Vesten rollen de stad en het Agentschap Wegen en Verkeer een grootschalige informatiecampagne uit. Begin februari krijgen alle inwoners een folder in de bus en er is de website denieuwevesten.be. Op die website vinden bezoekers onder andere een routeplanner. Zo kunnen ze nu al nagaan hoe ze zich na de invoer van het eenrichtingsverkeer met de fiets en auto verplaatsen. Eind januari zullen ook de gedetailleerde plannen voor de tijdelijke herinrichting van de Vesten op die website beschikbaar zijn. Wie vragen heeft kan ook terecht op het nummer 0472 27 28 34 (op werkdagen van 9u tot 12u) of op denieuwevesten.be/contact. In maart komen er infosessies voor het brede publiek.

De Nieuwe Vesten moet een project worden voor maar ook door de Mechelaar. Al wie in Mechelen woont, werkt of studeert geven we de kans om mee na te denken over invulling van de vrijgekomen ruimte op de Vesten. De informatiecampagne mondt uit in een participatietraject. Mechelaars die daar interesse in hebben, zullen mee kunnen nadenken over zowel de tijdelijke als de definitieve vernieuwing van de Vesten. Zo maken we samen onze stad. Meer informatie hierover volgt via de folder, digitale nieuwsbrief en stadskanalen.


Meer informatie:www.denieuwevesten.be

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief