Nieuws

8 mei 2020

Realisatie Gentse tramlijnen 7 en 4 via Publiek-Private Samenwerking

Vlaams Minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) zet maximaal in op de modal shift en het verbeteren van het openbaarvervoersaanbod in Vlaanderen. In Gent zal minister Lydia Peeters deze legislatuur onder meer inzetten op de realisatie van tramlijn 7, en de verlenging van tramlijn 4. Daarvoor zal ook beroep gedaan worden op alternatieve financiering en publiek-private samenwerking.

Start opmaak bouwvergunning tramlijn 7

Met betrekking tot tramlijn 7 (van St-Denijs-Westrem tot Gent Dampoort) werd in de vorige legislatuur voorbereidend studiewerk uitgevoerd. Ondertussen is de begrotingscontrole van de Vlaamse regering achter de rug en kunnen er stappen vooruit gezet worden.

Er wordt nu gestart met die zaken die rechtstreeks moeten leiden tot de schup in de grond.Daarvoor is een stedenbouwkundig ontwerp nodig die omvangrijk is gezien het type project waardoor er niet over één nacht ijs kan gegaan worden.Opzet is dit in 2021 af te ronden.

Aansluitend zal dan in 2021 een bouwaanvraag ingediend worden bij de stad Gent en de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Eveneens zal er werk gemaakt worden van een samenwerkingsovereenkomst met de verschillende partners in dit project. Het gaat immers over een project van 108 miljoen euro waarbij de stad Gent en TMVW bij aanvang ook een inbreng doen van samen 28 miljoen euro.De Lijn zelf zal 57 miljoen euro investeren en het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid investeert op haar beurt nog eens 23 miljoen euro. Dit zal hoogstwaarschijnlijk verlopen via een publiek-private samenwerking (PPS).

In 2021 wordt het stedenbouwkundige ontwerp opgemaakt en de omgevingsvergunning aangevraagd, en het bestek wordt dan ook in de markt gezet.

Start werken tramlijn 4 in 2023

Met betrekking tot tramlijn 4 zal deze legislatuur al het nodig studiewerk worden voorzien. In december 2019 is alvast een studieopdracht gegund voor de opmaak van het ontwerp en vergunningsaanvragen. De volgende twee jaar wordt gewerkt aan het ontwerp en opmaak van het bestek voor uitvoering, en de vergunningsaanvraag. Op die manier kan de realisatie van start gaan in 2023 tot 2025. De bouw zal verlopen in drie gedeelten: Dok Noord & Dok Zuid, Voormuide en Neuseplein.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Zowel het dossier van tramlijn 4 als van tramlijn 7 kennen een lange voorgeschiedenis. Conform het Vlaams regeerakkoord wil ik beide tramverbindingen terug op de rails zetten. Met een gezamenlijke investering van 95 miljoen euro in beide tramlijnen zet de Vlaamse regering verder in op het verduurzamen van de Gentse mobiliteit.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief