Nieuws

23 november 2021

Renovatie viaduct Boorsem E314 start in januari 2022

“Het Agentschap Wegen en Verkeer start begin volgend jaar met de renovatie van het viaduct van de E314 aan de grensovergang in Boorsem, Maasmechelen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Ook wordt de snelweg opnieuw geasfalteerd met geluidsreducerend asfalt tussen het ecoduct en de Nederlandse grens. Zo verhogen we ook het rijcomfort en de verkeersveiligheid.” Morgen starten er voor de komende weken nachtelijke voorbereidende werken, met plaatselijk een weginname op de snelweg. De structurele verkeershinder met versmalde rijstroken is voor volgend jaar.

Vanaf morgen nachtelijke voorbereidende werken, met beperkte inname rijstroken

“Dit is een belangrijk project voor Limburg. Met een stevige investering van 22 miljoen euro zorgen we er voor meer verkeersveiligheid en rijcomfort voor fietsers en bestuurders van gemotoriseerd verkeer. Het gaat bovendien ook om een opwaardering van de toegangspoort tot Vlaanderen over de Maasvallei”, duidt minister Peeters.

Het viaduct in haar geheel ondergaat straks een grondige renovatie, tot op het gewapend beton, en wordt vervolgens volledig opgebouwd met een nieuwe rijweg en fietspaden. 

“Er komen ook nieuwe vangrails en leuningen, de trappen krijgen een opknapbeurt. Gelijktijdig krijgt de snelweg een nieuw geluidsreducerend wegdek, over een afstand van 8 kilometer, tussen het ecoduct Kikbeek in Maasmechelen en de Nederlandse grens”, vertelt Lydia Peeters. “Tussen het complex Maasmechelen en het viaduct komen vangrails. De snelwegparkings worden uitgerust met sanitaire voorzieningen, grote semi-ondergrondse vuilnisbakken en een draadafsluiting.”

Nachtelijke voorbereidende werken dit najaar

Deze en volgende maand voert AWV al enkele voorbereidende werken uit. Belangrijk zijn de doorsteken in de middenberm, waarlangs het verkeer straks moet rijden. Op Belgisch grondgebied gebeurt dat in de nachten van 24 tot 26 november, over de landsgrens is dat in december. Die periode wordt ook ’s nachts de middenberm gesnoeid. Het verkeer moet telkens rekening houden met een plaatselijke verkeershinder in beide richtingen. Tegelijk plaatst AWV al waar mogelijk de nieuwe openbare verlichting en voert rioolbeheerder Fluvius rioleringswerken uit voor de sanitaire units op de snelwegparkings.

Een jaar lang over versmalde rijstroken tijdens renovatie viaduct

De effectieve viaductrenovatie start meteen na de jaarwissel. De uitvoering gebeurt in twee fases, één per rijrichting. De rijstroken richting Nederland komen eerst aan bod. Elke fase neemt ongeveer een half jaar in beslag. De toplaagvernieuwing van de E314 wordt in die termijn ingepast, vermoedelijk in het voorjaar op voorwaarde van gunstige weersomstandigheden.

Verkeer op de snelweg blijft steeds in beide richtingen mogelijk. Ter hoogte van het viaduct rijdt verkeer in elke richting over twee versmalde rijstroken, via doorsteken in de middenberm. Fietsers fietsen in beide richtingen over het fietspad aan één zijde van het viaduct. Het complex 33 Maasmechelen blijft doorgaans toegankelijk, maar zal ook kortstondig afgesloten worden.

Om de hinder voor het woon-werkverkeer op weekdagen te beperken, zal de aannemer ook ’s nachts en in het weekend werken.

Meer info: www.wegenenverkeer.be/boorsem

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief