Nieuws

27 november 2023

Snelheidsovertredingen in fietszones kunnen binnenkort ook vastgesteld worden door flitspalen en trajectcontroles

Binnenkort kunnen snelheidsovertredingen in fietszones ook worden vastgesteld met onbemande automatisch werkende toestellen zoals flitspalen en trajectcontroles. Dat heeft de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters principieel goedgekeurd.

Een fietszone is een zone waar fietsers op de eerste plaats komen en waar ze vlot kunnen doorfietsen. Auto’s en ander gemotoriseerd verkeer mogen er wel rijden, maar zijn er ondergeschikt en mogen fietsers ook niet inhalen. De snelheid is er beperkt tot 30 km/u. Dat geldt voor al het verkeer, ook voor de fietsers zelf dus. De snelheidslimiet geldt altijd, dus ook als er geen fietser te zien is. Fietsers mogen er de hele breedte van de rijbaan gebruiken als het een eenrichtingsstraat is. Het begin van de fietszone wordt aangeduid met het verkeersbord F111, met daarop een witte fietser en een rode auto. Het einde wordt aangeduid met het verkeersbord F113, met opnieuw een fietser en de auto, maar dan met een rode streep erover.

Wijziging in regelgeving geeft politiediensten meer mogelijkheden

Vandaag kunnen inbreuken op de snelheidsbeperking van 30 km/u binnen een fietszone alleen worden vastgesteld door bemande automatisch werkende toestellen. De aanwezigheid van een politieagent is dus vereist om een snelheidsovertreding vast te kunnen stellen en vervolgens al dan niet een sanctie op te leggen. Vaststellingen door onbemande automatisch werkende toestellen hebben immers geen bijzondere bewijskracht in een fietszone. Binnenkort is dit verleden tijd en zullen snelheidsovertredingen ook kunnen vastgesteld worden met flitspalen of trajectcontroles, en dus zonder de aanwezigheid van een politieagent. De Vlaamse Regering heeft haar principiële goedkeuring gegeven om inbreuken op snelheidsbeperking toe te voegen aan de lijst met overtredingen waarvoor materiële bewijsmiddelen op basis van onbemande automatisch werkende toestellen bewijswaarde krijgen tot het tegendeel is bewezen.

“De afgelopen jaren hebben heel wat lokale besturen fietszones ingericht om fietsers meer ruimte te geven. Fietsen wordt populairder en het is mijn ambitie om de komende jaren nog meer mensen op de fiets te krijgen. Met deze aanpassing geven we lokale besturen en politiezones meer mogelijkheden om de snelheidslimiet te handhaven. Dat is goed voor de verkeersveiligheid en om het fietsgebruik te stimuleren”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Fietsstraat of fietszone?

De term ‘fietszone’ gebruiken we sinds 1 april 2023. Daarvoor werden deze zones fietsstraten genoemd. Het koninklijk besluit van 12 maart 2023 wijzigde de wegcode op een aantal vlakken, waaronder de definitie van een fietsstraat. Meer informatie over deze wijziging vindt u op https://www.vlaanderen.be/departement-mobiliteit-en-openbare-werken/nieuwsberichten/wijzigingen-in-de-wegcode-vanaf-1-april.

Verder wetgevend traject

Momenteel is voorzien dat de aangepaste regelgeving in het voorjaar van volgend jaar in werking zal treden. Dit ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Daarna volgt nog een definitieve goedkeuring door de Vlaamse Regering. Het aangepaste BVR zal uiteindelijk in werking treden 10 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief