Nieuws

7 januari 2022

Start liftrenovatie Sint-Annatunnel vanaf maandag 10 januari

Maandag 10 januari 2022 start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de grondige liftrenovatie van de Sint-Annatunnel (voetgangerstunnel) in Antwerpen. Motoren Desmedt nv werd aangesteld als geschikte partner om de werken uit te voeren, met respect voor het historisch karakter van de tunnel.

De Sint-Annatunnel is voor de Antwerpse mobiliteit van onschatbare waarde. Per dag kruisen ongeveer 18.000 mensen de Schelde via deze tunnel. De ingrijpende renovatie moet komaf maken met de vele defecten aan de liften en de gebruikszekerheid ervan sterk verbeteren. Iedereen zou tegen eind december 2022 beide liften opnieuw moeten kunnen gebruiken.

“Ik ben tevreden dat we kunnen overgaan tot de start van de liftrenovatie. De werken zijn niet te vergelijken met een klassieke vernieuwing van een liftinstallatie. Een complex geheel van oudere elektromechanische onderdelen wordt volledig gerestaureerd en op zijn beurt aangestuurd door moderne elektrische omvormers en microcomputers. Oud en nieuw zal samenwerken om een betrouwbare liftinstallatie aan te bieden met respect voor het historisch kader van de voetgangerstunnel, die bijna haar 90ste verjaardag viert,” zegt minister Lydia Peeters.

Totaalrenovatie liftinstallaties

De liften worden volledig onder handen genomen: de aannemer zal restauratiewerken uitvoeren aan de bestaande elektrische (historische) motoren waarna ze door moderne elektrische omvormers worden aangestuurd. Daarnaast wordt de volledige veiligheidskring van de liftinstallaties gemoderniseerd, wordt de liftkooi van indirecte LED-verlichting voorzien, worden nieuwe bedieningsknoppen en informatiepanelen geïnstalleerd en de liftrenovatie zal de Sint-Annatunnel bovendien ook energiezuiniger maken. De liften zullen economisch energetisch rijden en de liftmotor zal remenergie genereren om als aandrijving te gebruiken voor de roltrappen en verlichting. Het gaat over een investeringsbudget van 4,9 miljoen euro.

Ten slotte wordt ook het uiterlijk van de liftkooi en -deuren aangepakt. Van de totaalrenovatie zal weinig zichtbaar zijn voor het publiek, omdat de werken voornamelijk achter de schermen plaatsvinden in de technische ruimtes en liftschachten. Aan het zichtbare gedeelte van de liften verandert dus weinig tot niets.

Vijf maanden werken per lift

De werken nemen per liftinstallatie ongeveer vijf maanden in beslag en gaan op maandag 10 januari 2022 van start op Linkeroever. Hoewel er regelmatig gelijktijdig aan beide liftinstallaties gewerkt zal worden, is het om technische redenen niet mogelijk om de restauratiewerken volledig simultaan uit te voeren op beide oevers. Na afronding van de werken wordt telkens een intensieve testperiode van één maand voorzien om mogelijke kinderziektes op te vangen. De aannemer zal gedurende de testperiode ook dagelijks aanwezig zijn om snel in te grijpen indien nodig. Als alles vlot verloopt, kunnen beide liften tegen eind december 2022 opnieuw in gebruik genomen worden.

Hinder tijdens de werken

Tijdens de werken aan de liften wordt de hinder voor tunnelgebruikers beperkt tot een absoluut minimum. Enkel wanneer er grotere materiaaltransporten plaatsvinden doorheen de tunnelkoker zal er tijdelijk iets meer hinder zijn. Dit zal meestal tijdens de nacht gebeuren of kortstondig doorheen de dag.

De roltrappen blijven permanent ingeschakeld. Om de gebruikszekerheid ervan te garanderen, zullen er geregeld nog onderhoudswerken nodig zijn. Het wekelijkse onderhoud aan de treden van de roltrappen wordt ook in 2022 verdergezet. De trap waaraan gewerkt wordt, is dan volledig afgesloten. De naastliggende roltrap staat ook stil, maar is wel toegankelijk. Daarnaast zal er ongeveer tweemaandelijks een uitgebreide onderhoudsbeurt plaatsvinden waardoor de tunnel gedurende drie opeenvolgende dagen gesloten zal zijn tussen 07u30 en 18u00. Deze sluitingen zullen ruim op voorhand gecommuniceerd worden naar de tunnelgebruikers.

Blijf op de hoogte

Alle informatie over de werken is terug te vinden op de website van AWV. Via de app ‘Fietsverbindingen Schelde’ en de website zal het agentschap ook op regelmatige tijdstippen communiceren over het verloop ervan en eventuele wijzigingen in de planning.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief