Nieuws

27 maart 2024

Start openbaar onderzoek voor vrijliggend fietspad langs N757 van Kinrooi naar Neeroeteren

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft de omgevingsvergunning aangevraagd voor een nieuw vrijliggend dubbelrichtingsfietspad langs de N757 tussen Kinrooi en Neeroeteren. Het fietspad van 3 meter breed komt over zo’n 3,2 kilometer aan de oostzijde te liggen tussen de kruispunten met Zielderveld (Kinrooi) en Oude Kuil – Tienderstraat (Neeroeteren). Het openbaar onderzoek loopt tot en met 19 april 2024

"Veilige en comfortabele fietsroutes zijn een topprioriteit voor mij. Dit nieuwe fietspad vergroot niet alleen de veiligheid van fietsers, maar zal ook zorgen voor meer duurzame verplaatsingen," aldus de Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken. “Deze langverwachte fietspaden vervolledigen het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk tussen Kinrooi en Neeroeteren. We trekken hiervoor 2,9 miljoen euro uit,” aldus de minister.

Veilig en comfortabel fietsen tussen Kinrooi en Neeroeteren

AWV legt het nieuw vrijliggend fietspad van 3 meter aan. Aan beide kanten van het fietspad komt een zijberm van minstens één meter breed. Het fietspad wordt hoofdzakelijk langs bestaande grachten aangelegd, zodat die behouden blijven.

"Er worden ook andere ingrepen voorzien om het veiliger te maken. Zo voorzien we in Neeroeteren een nieuwe middengeleider, die de snelheid van gemotoriseerd verkeer moet matigen. De middengeleider is tegelijk een oversteekpunt voor fietsers richting Oude Kuil. Meer nog, in Kinrooi kunnen fietsers via een nieuwe middengeleider in twee tijden oversteken. Een beveiligde bajonetoversteek doet hen bewust beter kijken naar het aankomend verkeer. Om de Itterbeek, vlak aan de Smaelbroekstraat, over te steken wordt een nieuwe fietsbrug aangelegd," vertelt de minister.

Behoud van biodiversiteit

De ecologische impact wordt geminimaliseerd en natuurlijke verbindingen worden behouden door het aanleggen van faunatunnels. Een faunatunnel, ook wel een wildtunnel genoemd, ligt onder het wegdek en zorgt ervoor dat kleine tot middelgrote dieren ook veilig kunnen oversteken. Verder worden de meest waardevolle natuurzones aan de westkant beschermd door het fietspad aan de oostzijde van de weg aan te leggen.

Kennisgeven plannen openbaar onderzoek

AWV heeft een omgevingsvergunning nodig voor de aanleg van het fietspad. Het openbaar onderzoek loopt tot en met 19 april 2024. Iedereen kan het plan inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen. Het plan inkijken kan:

  • na afspraak op het gemeentehuis in Maaseik of Kinrooi,
  • online via www.omgevingsloket.be,
  • online via de webpagina van het besproken project.

Een bezwaarschrift indienen kan online via het Omgevingsloket of schriftelijk, gericht aan het college van burgemeester en schepenen van Maaseik of Kinrooi.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief